Vynoření světelného těla. Myslíte si, že jste maso a kosti, když jste ve skutečnosti kombinací elektromagnetických signálů. Vývoj, kterým nyní procházíte zahrnuje proces stavění a propojování světelného těla. Vaše světelné tělo musí být přizpůsobivé, pružné a rozpínavé, aby mohlo jemně nosit své vlastní vědomí. Vaše čistota, týkající se Vašeho zájmu o to, kým chcete ve své realitě být, je přednostním klíčem při stavění Vašeho světelného těla. Vaše světelné tělo ví, že je tvořeno Vaší myslí a že vás spojuje s konstrukcí Stvoření. Prostřednictvím Vašeho světelného těla se otevírají časové linky, dějí se mnohovrstevnatá dramata a Vaše výzvy Vám shromažďují síly, abyste se mohli obrátit tváří v tvář ke zdánlivě nezmapovanému, avšak důvěrně známému teritoriu. Jste spojeni s veškerou existencí a Váš vývojový skok znamená pochopit smysl tohoto nového uvědomění a dokázat jej použít ve svém teď. Můžeme Vás ujistit drazí přátelé, že vyšší pořádek a důvod existují. Vaším úkolem je přeložit důvod svého bytí do svého těla a na Zemi. Tento důvod aktivuje znovu-uspořádání mnoha hladin existence - všechny sdílející stejné teď. Stěžejním bodem, jak prozkoumat různé aspekty reality je fakt, že se musíte podívat hluboko do svého "vozítka" - svého fyzického těla. Vaše světelné tělo v sobě udržuje výtažek z Vaší multidimenzionální identity, která je dosažitelná skrze Vaši touhu se spojit s větší identitou o které cítíte, že ve Vás je. Vaše světelné tělo bude schopno měnit reality tím, že bude svůj vědomý zájem posouvat z jednoho pohledu ke druhému, jako když přepínáte televizní kanály. Vaše světelné tělo má v sobě zakódované údaje. Ty přenášejí tělesné komunikace ze světů a realit skrze Vaše fyzické tělo k Vám. Vaším úkolem je si povšimnout jemností a souvislostí, které jsou k Vám signalizovány. Proto abyste rozuměli sami sobě, viditelné mnohovrstevnaté bytosti, má každá její část odlišné tělo, které dýchá a je spojeno s ostatními. Jste fyzická, emocionální, mentální a duchovní bytost propojená se světelným tělem, které vyzařuje energii a spojuje Vás s nekonečným vývojem Světelných Bytostí. Hmota je světlo, které je v pasti. (Zkrystalizovaná energie vesmírného vědomí - duchovní podstata). Když si stavíte světelné tělo, reorganizuje se Vaše molekulární struktura, ztrácejíce přitom závislost na materiálu, proto aby Vás den po dni mohlo vést Vaše duchovní chápání. Je to jenom díky duchu, že můžete chápat co se ve Vašem světě děje. Postavení světelného těla umožňuje, abyste byli méně polapeni hmotou, abyste v sobě mohli nahromadit světlo a stát se jím. To Vám nabídne volnější vyjádření a umožní Vám hledat Váš zdroj. (Vaši světelnou, Spirituální - Duchovní podstatu - své pravé Já). Doslova budete vidět na svém těle změny. Stanete se vitálnějším, krásnějším, silnějším (co se síly týče) a schopnějším přijímat události. Tělo bude schopno zpracovat velmi mnoho informací. Musíte být schopni zacházet s vyšším elektrickým proudem uvnitř svého těla. (Do této reality vstupuje stále více světla a s ním se zvyšuje i elektrický potenciál). To Vám nakonec dovolí vyřešit všechny nahromaděné výzvy, kterým musíte čelit. Vaše vzrůstající vnitřní energie ve Vás bude aktivovat Vaše potlačované talenty a odjišťovat psychické schopnosti - jasnovidnost, jasnoslyšení, telepatii a znatelnou schopnost uvědomování si, do kterého je zahrnuto "poznání" sahající daleko za to, co si běžně dokážete představit. Když je elektrický proud vpuštěn do Vašeho těla, kolem jeho tradičních struktur se vytvářel obtok, který Vás ohraničoval. Tak jste mohli komunikovat a vyměňovat si údaje jenom s omezenými vzorky. (Úmyslně naprogramované ohraničení - vymezení lidských možností). Nyní však začínáte vylézat po žebříčku a prožívat různé pohledy, ze kterých se realita skládá. V řadě příštích let bude na každého, včetně dětí, maminek a starých lidí, působit stále silnější elektrický proud. Jednou z výhod, které to může přinést je omlazování fyzického těla, které nastane při léčení všech Vašich oddělování, které ještě ve Vás přetrvávají. Čím více žijete představou, že myšlenkami tvoříte, tím se stáváte svobodnějšími, neboť v sobě eliminujete stres, který oslabuje život. Udržujte svou představu a dovolte svému světelnému tělu k ní přidat smysluplný účel ke všemu, co děláte.  Připravujíce se na tuto energii, seďte klidně, zavřete oči, představujte si, jak se Vaše tělo plní světlem a dovolte tomuto světlu, aby zaplavovalo a čistilo vaše buňky. Potom požádejte všechny části svého těla, aby vzájemně spolupracovaly ve své ideální formě. Jestliže všechno ve Vašem těle vzájemně spolupracuje, potom je pro Vás jako jednotlivce mnohem lehčí pracovat s ostatními kolem Vás. Ti, kteří jsou uvnitř nemocní, často dobře nepracují vně sebe. Pečujte o vnitřní mechanismus svého těla, představujte si to, co chcete. Vaše fyzické tělo existuje jako frekvenční hodnota. Myslíte si, že jste maso a kosti, když jste ve skutečnosti kombinací inteligentní elektromagnetických signálů. Tyto elektromagnetické signály přenášíte do fyzického těla prostřednictvím jedení, činností, sexem - prožíváním svých smyslů a všemi možnými prožitky, které pak vnímáte jako smysluplný život. Tímto způsobem projevujete smysl Vašich elektromagnetických signálů, které jsou Vámi ve skutečnosti prožívány, jako impulsy. Z vnějšího pohledu Vašeho systému však můžete být viděni řadou způsobů. Některé bytosti si Vás prostě vysvětlují jako frekvenci - soubor inteligence vyzařující údaje a jisté frekvence založené na emocích. Ostatní používají Vámi vyzařované psychicko-emocionální frekvence na mnoho dalších, Vámi produkovaných věcí. Mnohé frekvence, jako je třeba frekvence zlata, jsou používány, aby transformovaly Vaše vědomí. Zrovna tak jako vy frekvencemi vody hasíte svoji žízeň a myjete se jimi, tak i frekvence lidí lze používat k nevýslovným účelům, jak na to teď přicházíte. Jak již jsme se předtím zmínili, ve Vašem těle je uložena síla nazývaná kundalíny, která jako svinutá energie leží v základu vaší páteře. Poznání a vyvolání této síly usnadňuje vypracování světelného těla. Tato síla vám rovněž pomáhá udržovat se v rovnováze a v uzemnění, když začnou vzrůstat elektromagnetické posuny. Normálně se kundalíny kolem Vaší čtyřicítky věku sama rozvíjí a elektrizuje Vaše tělo. V tomto období by bylo dobré, aby byla tato síla již ve Vás probuzena. Většina lidí této síle naprosto nerozumí, takže ji míjejí a začínají stárnout místo aby mládli a tuto velkou tvořivou elektrizující sílu používaly. Když prožíváte kundalíni, můžete ji cítit jako intenzivní koncentraci energie ve svém sakrálním centru v základu Vaší páteře. Někdy, když lidé hadí sílu prožívají, cítí, jako že mají nutkání k sexu., protože nevědí co s touto vzrůstající energií dělat. Na celé planetě se kundalíny používá jen k reprodukci. Lidé "smilní" jako blázni, aniž by chápali, že se může kundalíny pohybovat i skrze jejich tělo vzhůru a kolem jejich hlavy. Když dovolíte, aby se toto dělo, umožní Vám to nově projevovat sami sebe. Budete chápat, že veškeré Vaše tvoření, léčení, projevy - zkrátka všechno - přichází z přirozeného zdroje - Bohyně ("Aládina") ve vašem nitru. Človíček má odpor ke změnám, k růstu i k nalézání nových údajů. Mnohé z překážek nejsou přirozené. Jsou programovány, abyste se obávali vrhat do něčeho nového, čímž byste mohli dosáhnout vzestupu a podrobit si "bohy", nebo se jim stát rovnocennými. (Rádoby "bohy", kteří si geneticky podrobili lidstvo, k obrazu svému, aby na ně měl kdo "otročit". Vy v podstatě ale zacházíte se zvířaty zrovna tak). Když člověk hledá poznání, dostávají se k němu informace a přistupuje blíže k tomu, co by se mohlo nazývat Bohyní. Buňky Vašeho těla mohou zcela volně přicházet a odcházet  - vědomě obměňují sami sebe. Odkud k tomu přichází podnět? Jsou poskytovány Vaším Plánem a Vaším systémem víry a energickými vzory, které vnášíte do reality. Když tyto vzory změníte, rozšířením svých představ, molekulární struktura je bude následovat. Sami sebe udržujete ve své minulosti, vyvoláváním jejich nostalgických detailů a tím, že je zakotvujete v přítomnosti. Každý z Vás má možnost mít tělo, které chce. Buňky ve své bytosti můžete regenerovat tím, že je znovu zmapujete - dáte jim jiný plán nebo alternativní cestu. Když to uděláte, Vaše tělo i Vaše zkušenosti se tomu přizpůsobí. Každý z Vás má ve svém těle přirozenou vitalitu. Jste však ovlivňováni lidmi, kterých si vážíte a kterým věříte a od nich přijímáte i negativní ideje. Možná měl někdo špatnou zkušenost a oni tím vytvářejí a předávají ostatním nesprávnou představu. Mělo by být zvykem, abyste se učili mnoha disciplínám a připravovali své tělo na roky před tím, než budete moci úspěšně prožívat energii kundalíni. V minulosti bylo vskutku raritou, když byl někdo schopen dosáhnout kundalíni, z řady důvodů. Země byla odevzdána ochrannému zařízení frekvence kontroly. Jak hadí síla v těle vzrůstá, potkává kosmické síly, které přicházejí z vnějšího okolí těla a tělo se oživuje a energetizuje. Je to stejné, jako když vtahujete do těla pilíř světla. Ti, kteří Vám znemožňovali poznání, již mají své hranice porušené a frekvence kontroly kolem planety vypadá, jako švýcarský sýr, ("ozónové" díry) takže ostatní formy světla sem již mohou vstoupit. Jak kosmická energie přitéká na tuto pozemskou pláň, mnozí z Vás, kteří nyní rostete, mají příležitost znovu předávat poznání toho, jak kundalíni může fungovat. Je silou Vašeho života a Vy s ní pulzujete. Správně používána, přináší ohromné množství řešení. Tato energie Vás spojuje s kosmickým zdrojem a umožňuje Vám větší pochopení, co s tím můžete dělat. Tato energie může být použita k léčení. Když se Vám objeví v rukou, pak máte ruce léčitele. Mnozí z Vás budou velmi překvapeni, když budou moci nakouknout několik let dopředu do své budoucnosti a vidět tak zvané nesmysly, včetně toho, co budete schopni dělat s energií vycházející z Vašich rukou. Mezi Vámi jsou jednotlivci, kteří jsou schopni pouhým vložením papíru mezi své dlaně tento papír zapálit. Tato energie ve Vašich rukou se bude rozvíjet v životě každého z Vás. Můžete ji používat k čištění potravy, k léčení, čištění oceánů, řek a území. Budete schopni přeměnit toxické znečištění, které je všude kolem Vaší planety. Schopnost tyto věci dělat budou mít ti, kteří jim budou ochotni věřit. Když věříte a praktikujete a hledáte, budete odměněni. Pak to budete ukazovat ostatním. Objeví se dary, které posunou masovou spolupráci na povrchu planety. Takže budete s těmito schopnostmi pracovat kolektivně. "Nakažení" a nemocní se mohou rovněž naučit v sobě aktivovat tuto energii a řídit ji do svých vlastních těl. Základem toho všeho je úcta sama k sobě: "Aha, když moje tělo může projevovat nemoc, může přece právě tak projevovat zdraví. Kdo mne omezuje a kdo rozhoduje o tom, abych byl nemocen nebo zdráv?" Máte v sobě uskladněn přebytek úžasných znalostí. Jste klíčem k Živé knihovně a jste ten, kdo je za tím vším, do jistého stupně. Lidé jsou zahrnuti ve velmi zajímavém procesu. Použitím své představivosti můžete poslat svému mozku poselství a chtít, aby se neurony připojily k oblasti představivosti a pevněji se s ní spojily. Ačkoliv Vaše palce u nohou mají stejnou schopnost nést signál představivosti, jako Váš mozek, protože všechny buňky Vašeho těla jsou z naprosto stejných substancí, ať jsou umístěny kdekoliv. Každá buňka má stejnou schopnost produkovat znalosti a Vaše buňky čekají, abyste je začaly řídit. Když dovolíte společnosti, rodině a výchově, aby řídila Vaše víry a necháte společenství a své "bych" permanentně řídit své záležitosti, objevují se programy, na které Vaše tělo pak odpovídá. Tím jak poznáváte sílu své představivosti, která je velmi úzce spojena s Vaší pamětí, tím i Vaše planeta začíná prožívat proces své přeměny. Představivost se chová, jako obrazovka ve Vaší mysli, která udržuje představu a vytváří Plány vědomí. Vaše tělo je naplněno pamětí z různých světů, stejně jako různými časovými soustrojími, které od nynějška vnímáte. Jak se Země vyvíjí, budete stále schopnější vytahovat koncepty a Plány a budete nacházet pravé důvody učení, stejně jako jejich význam pro Vaše teď, založené na tom, co víte. Svým rozpomenutím se na různé časy a místa ve Vaší běžné realitě, se sjednotí význam Vašeho života. Pomůže Vám to také léčit bolesti a rány, které jste si do sebe uložili. Jedním z nejdůležitějších klíčů, které Vám chceme dát je tento: Milujte své Já, važte si vozítka, které zaujímáte a jednejte, jako když jste neocenitelní. Jednejte, jako kdyby neexistovala náhoda a jako kdybyste obdrželi nejlepší věc na světě - své tělo. Važte si Země se stejnou láskou a respektem, protože je to zde na Zemi, kam jste zasazeni, abyste hráli svá dramata plná přeludů. Milujte své Já a Zemi na své cestě vesmírem a Vaše cesta bude světlejší. Vaše tělo začne projevovat absolutně zázračné schopnosti. Vaše citlivost se bude rozvíjet do takového stupně, že vůně a pachy budou mít větší vliv na Vaše nálady, emoce a celkový smysl pro to, jak být v pohodě. Budete říkat: "Přišel jsem na to, že když přidám tuto bylinku do jídla nebo když touto vůní voní můj dům, mám více energie. A když použiji tuto, jsem klidnější." Učte se, jak používat byliny kolem sebe, které jsou dary z živé knihovny. Ve Vašem fyzickém těle se začíná dít ohromná a radikální změna a my to nemůžeme ani dostatečně zdůraznit. Každý z Vás je veden, aby se nespálil, naslouchejte tomu, co je uvnitř Vás. Příliš mnoho nových informací a příliš rychlé jejich přijímání, aniž si umožníte čas na jejich zpracování, může vést k přetížení a rozladění Vaší psychiky. Když řídíte auto, nemůžete jet stále rychle. Musíte přeřadit, zabrzdit, zastavit na světlech atd. …. Představte si, že jste byli vysoušečem vlasů a strávili velkou většinu času omotaní svojí šňůrou a uložení v krabici na poličce. Potom ve Vašem životě nastal obrat: byli jste zastrčeni do zásuvky a zapínáni každý den. Jako sušič vlasů jste cítili, že už nejste dále sami.Mohli byste říci: "Něco se stalo mé identitě. Ach já jsem zapnutý!"……. Je základem, abyste rozuměli svému tělu a nestyděli se za to, co Vaše tělo dělá. To co se svým tělem děláte, je však jiná věc. Ve fyzické formě je veliká hloubka. Buďte štědří ke své tělesné přízni. Jestliže Vám není pohodlné to, o čem mluvíme, potom se podívejte na to, jak moc se milujete a odkud Váš odpor a stud Vašeho fyzického těla pochází. Na těle není vůbec nic špatného. Moderní představa panenky Barbie, jako perfektní ženské formy, přispívá k nenávidění ženského těla, jestliže toto tělo není tomuto modernímu tvaru přizpůsobeno. Všechny představy od nejjednodušších hraček po nejsložitější počítače působí na Vaše vnímání sebe samých . Často ženy, které souhlasí s modelem panenky Barbie vyvíjejí sílu a omezují sami sebe, aby zdvojnásobily vytoužený a osvědčený tvar, snižujíce tím svoji svobodnou vůli. Lidské tělo má všechny tvary a rozměry a všemožné druhy vyjádření. (Nepodřizujte se cizím představám-ideálům- stvořte si svůj vlastní)! Po celé věky jste jako lidé zapomněli na to, kdo jste. Styděli jste se za své tělo a své tělesné funkce. Měli jste málo odvahy poznávat důležité funkce svého těla. Často používáme přirovnání Vašeho těla k vlastnictví auta, o kterém někdo řekne: "Už nikdy nepoužívej houkačku. Není na to správné místo. Neotvírej kufr, nepoužívej jej, nedávej do něj nic. Je to tam, ale nedotýkej se toho." Vidíte tu analogii? A tak je to se vším. Sex ve třetí dimenzi může poskytovat energii ke splývání se svým vyšším vědomím. Vede k základní části Vašeho multi-dimenzionálního rozvoje. Někdy je těžké poslouchat o sexu, protože v sobě držíte posuzování traumatických událostí, za které jste se styděli nebo cítíte, že je špatné se svému sexu odevzdat. Každý z Vás odložil stranou něco, co se týká sexuální části Vašeho Já. Existoval rozsáhlý plán, ve kterém jste byli ovlivňováni, abyste se styděli za svoji sexualitu a za své tělo. Bylo to proto, abyste neodhalili svou sílu, svůj účel, blaho a svobodu. Až Vaše tělo přijme a vstřebá novou energii, probudí se ve Vás vzpomínky. Kosmické vzpomínky, stejně jako vzpomínky na události na tento život Vám nabídnou, abyste v sobě rozvinuli to, kdo jste v galaktické historii. Je důležité, abyste měli prostor, kde vzpomínat. Dovolte ať k Vám prostor, kde budete vzpomínat, přijde sám. Používání přírody je jeden z nejlepších způsobů, jak přijít se vzpomínkami do styku: Sednout si do přírody, dívat se na přírodu, zahálet, být v přítomnosti a dovolit, aby se toto teď rozpínalo do přicházejícího spontánního, synchronního momentu - do stále se rozpínajícího teď. Příroda Vás učí voláním ptáků, šumem motýlích křídel, symfonií cvrčků a žab, hýkáním oslů, vůní prachu, pouště i čerstvého jarního deště. Všechny tyto věci odjišťují vzpomínky, jestliže si uděláte čas nechat zvuky a vůně prostupovat Vaším fyzickým tělem. Aktivace paměti vyžaduje také odpoutání se ode všech "bych", které jste v sobě nahromadili. Pospícháte někam? Opravdu vedete nejsmyslnější život, který můžete? Očekáváte souhlas ostatních, věčný stín síly vyzařování Vaší pravdy? Prosím neschovávejte se za sebou nebo za ostatními. Žijte! Proč Vám všechno toto říkáme? Máme v úmyslu aktivovat Vaší vnitřní buněčnou paměť. Předtím než-li se inkarnujete, jsou Vám do těla geneticky uloženy jisté vzpomínky. Jednoho dne se Vám vybaví to, jak je to děláno a pochopíte, že jste na tom pracovali ve spánku. Často cítíte toto pádění - nebo prudký vzlet - elektrické pulsace Vaším tělem. Jsou to nabídky vzpomínek, které do Vás byly uloženy, abyste se připravili na své příští dobrodružství. Prosím, abyste chápali, že je jen nepatrný rozdíl mezi paměťovou nabídkou zkušeností a současnou životní zkušeností, protože realita je velmi pružná. Není záměrem, aby realita odešla. Reality a kultury mohou být neustále znovu-vytvářeny. Jestliže jste nově narozená duše a cítíte, že jste promeškali všechny pikantní události ve vesmíru, můžete obdržet paměťové nabídky. Můžete pro sebe vytvářet v kulturách místa, aniž byste je přelidnili. Například, každý chce být Egypťanem nebo Mayem a nemůže tam být pro tolik lidí místo. Avšak všichni můžete mít paměti nebo vzpomínky z této kultury vykonstruované. S touto pro Vás vykonstruovanou vzpomínkou se můžete stát součástí těchto kultur, můžete postavit na vršek té stávající mayské kultury jinou mayskou kulturu (vylepšovat je k stále větší dokonalosti). Tato představa Vám poskytuje klíč k tomu, abyste viděli, jak je Vaše realita přizpůsobivá. Paměť je jako bazén nebo zrcadlo uvnitř Vašeho těla a potřebuje být opět naplněn a vycíděn, aby odrážel schopnosti vody. Voda je to, co zlepšuje paměť ve fyzickém těle. Kundalíni zapaluje kódy, aktivujíce světelně kódovaná vlákna a vynášejíce je tak na světlo. Tyto tenoučké nitky jsou plněny informacemi a kundalíni pohybující se Vaším tělem Vám umožňuje vlastnit své vzpomínky. Mnozí z Vás prožívají hluboké vzpomínky o manipulaci, možná i bolestném shromažďování k tomu, abyste byli pojídáni plazy nebo jste se s nimi museli pářit nebo na Vás dělali genetické experimenty. Dokonce i když jste neprožívali nic zvláštního, ve Vaší krvi jsou vlákna, které nesou veškerou historii všech těchto věcí. Jak tato vlákna dostat ven, aby Vám ukázala nějaký životaschopný film, to je jiný příběh. Víte jak vypadá film? Je vytvořen z malých čtverců nebo konstrukcí. Vy jste jako dlouhý film, rozstříhaný a oddělený čtvereček za čtverečkem, takže je každá Vaše část od ostatních odpojena. Když s Vámi pracujeme, energie kterou Vám dodáváme reorganizuje tyto maličké kousky filmu. To Vám ve Vašem nitru složí dohromady Váš osobní planetární a galaktický příběh. Každý z Vás jste tady, abyste se podívali do tmy, protože ve tmě naleznete obojí, světlo i důvod světla, který se vrací. Nemůžete prostě jít ke světlu a říci: "Hej, tma je špatná. Je negativní. Nechci ji vidět." Buďte otevřeni tomu, co nechcete vidět. Mějte své srdce otevřené a važte si bolesti, kterou možná potřebujete prožít, abyste mohli prozkoumat, co může být uvolněno po tom, až to na hladině vzpomínek zpracujete. Jste v období, kdy vzpomínky vyplouvají na povrch z hlubokých skrýší. Tyto vzpomínky mohou přinášet i emocionální odezvy. Cokoliv vidíte, potřebuje být viděno. Jste to Vy. Přijměte to a řekněte si : "Aha! Tak to je to co vím a abych si to uvědomil musím se na to podívat, abych poznal jestli to bylo zneužití energie. Změním to. Změním to v něco radostného." Víte kolik lidí je ochotno se podívat na negaci a do tmy? Ne příliš mnoho. Víte kolik lidí žije ve tmě? Neutíkejte ze stínu života, neboť je tam potřeba hodně léčit a léčí se, pokud je bolest temné stránky života pociťována, uvědomována a pokud je chápána.. Emoce jsou souhrnem všeho bohatství, pokud jste v lidském těle. Emoce odjišťují vnitřní farmaceutika Vaší osobní tělesné lékárny. V lékárně Vašeho těla jste lékárníci Vy. Píšete si recepty v souladu s Vašimi emocionálními odpověďmi nebo reakcemi na události. Vaše emoce vytvářejí ve Vašem fyzickém těle souvislé chemické uvolňování. Bude se ve Vás rozvíjet endokrinní systém, který je odpovědný za Vaše emocionální volby. Nitro Vašeho těla bude produkovat nové chemikálie, což Vám pomůže se změnit. Výběr různých způsobů, jak obdržet nebo přeložit skutečnost bude odjišťovat vnitřní průchody, aby byly otevřeny a produkovány substance, které Vás povedou do vyšších oblastí. Začínáte se reorganizovat na sub-atomární hladině. Ve Vašem těle jsou světelně kódovaná vlákna - jemná pavučinkovitá vlákénka - formy energie, které spojují všechno dohromady. Tato vlákna babího léta jsou ve Vašem těle přeměňována fyzickými paprsky fotonů, které přicházejí na planetu nesouce kosmickou energii. Když pijete čistou pramenitou vodu, reorganizují vnitřní strukturu a omlazují Vaše těla. Konkrétně jsou aktivovány procesem okysličování a hlubokého dýchání. Okysličovat se lze také požíváním bylin, známých jako čističe krve. Když  čistíte svoji krev, je schopna nést větší množství kyslíku. Na buněčné hladině se vlákna reorganizují, staví a rostou, přičemž různými způsoby osvěžují Vaše tělo. Všechno toto působí na aktivaci Vašeho mozku. Máte klíč a kódy, abyste otevřeli zbytek jeho spící oblasti. Plán zamýšlející pro lidské bytosti je založen na vzrůstání světla, abyste se vyvíjeli do mnoha-talentovaných bytostí. Někteří lidé jednají od šesti do osmi procent jejich mozkové kapacity. Někdo, kdo používá více procent svého mozku, například Einstein, používal nejvýše 15 až 20 procent. Položte si tyto otázky: Co těch osmdesát procent mého mozku? Proč spí? Proč se nenahodí? Endokrinní systém se bude rozvíjet zároveň s rozvíjením DNA, produkujíce chemické substance, které jsou kombinacemi inteligentních geometrických útvarů. Tyto útvary budou umístěny v celém těle a ne jenom v mozku. Všechno se bude dít současně. Endokrinní systém bude vytvářet chemické substance podobné psychedelickým, které Vás katapultují do nových forem inteligence……. Co vytváří v endokrinním systému rozhodnutí, aby sloužil novým systémům? Vy jste to - Vaše milující Já, vtahující pilíř světla do Vašeho těla a re-organizující základní geometrickou strukturu toho, kdo jste. Když vlákna DNA začnou odhalovat své identity a obživovat, budou měnit endokrinní systém. Vaše rozhodnutí pobývat v přítomnosti, milovat své Já a s láskou pracovat na planetě sám se sebou a se všemi lidmi, bude kompletně měnit život ve Vašem nitru. Toto je nejúčinnějším klíčem k omlazení. Chtějte prožívat sami sebe, svůj život a své tělo jako svoji vlastní tvorbu. Urychlená energie bude vytvářet na planetě vřavu, vedoucí k velikému zmatku společně s radikální, revoluční změnou, která se "stane přes noc." Nikdy ve Vaší zaznamenané historii zde na planetě nebylo tolik energie a takový druh vědomí, jaký je nyní, takže nemůžete být připraveni na nic z toho co přichází - na nic! Radikální změna, kterou tyto pohyby přinesou sahá za Vaše představy. Zaměřte se na to nejlepší co můžete, vědouce, že budete působit na mnoho možností kolem sebe. Vězte, že pro Vás to bude příležitost aktivovat velikou změnu. Vaše pineální žláza se vlivem světla a energie začíná aktivovat, uvolňujíce nové vize možností, ve kterých jsou mír a přátelství pociťovány a prožívány zevnitř Vás. Vaše žláza thymus je stěžejním bodem v posílání signálů Vašemu tělu, aby udrželo vzory omlazení. Váš thymus zarazí stárnoucí proces, scvrkne se. Funguje jako vrátný v základu Vašeho krku, který reguluje co přijde se shora a co ze zdola. Vaše vyšší žlázy, pituitarní a pineální jsou jako lebeční chrám vyjmuty z aktivace, v základě stále spí. Váš thymus si běžně nevzpomíná na svůj ideální Plán pro Vaše tělo, protože z chrámu ve Vaší hlavě nedostal poselství, aby tak učinil. Je to proto, že Váš chrám byl odpojen od plných vláken DNA. Vašemu thymusu se navrátí jeho vlastní životní síla tehdy, až obdrží poselství, že je Vaše tělo připraveno a Vaše vědomí hotové. Jestliže myslíte v termínech rozpětí života, někteří z Vás sotva začali svoji práci. Pokročilejší jsou v tréninku, jak Vás ostatní sestrkat do příštího posunu. Vaše práce je darem planetě, darem civilizaci. Jestliže se mlátíte sami v sobě, nebo se krmíte negativními myšlenkami, potom potřebujete prozkoumat svojí rozdvojenou věrnost. To, že jste v této chvíli zde nám říká, že máte zájem - vzrušující touhu udělat něco s "ideály", kterými byli doposavad lidské části krmeny. Jestliže proti tomu bojujete - dívajíce se do zrcadla a říkáte si: "Ach, koukněte se, jak vypadám. To je hrůza." - potom jste v dualitě, v konfliktu. Jestliže jste v konfliktu, potom, čím více energie produkujete, tím více se budete cítit jako hadr na holi, kterým je šmejděno neustále tam a zpět. Takže, jestliže se tak cítíte, potom v tom mohou mít prsty Vaše rozporuplné víry a to, jak je vyjadřujete, ať již potichu nebo nahlas. Váš hypothalmus reguluje teplotu těla a vodní hladinu těla-voda je základem Vašeho života. Jste voda, chápejte - elektrizovaná voda. Elementy a rovnováha vody v oceánech jsou protějškem krve ve Vašem lidském těle. Lidé byli vyrobeni z oceánu. Toto je jedno z největších tajemství stvoření. Plejádští bohové sem přišli a použili energie vodíkových a kyslíkových molekul. Z toho jste vznikli. Je to základní klíč… Chceme abyste rozuměli, že existuje mnoho způsobů, jak konstruovat lidi… Svůj hypothalmus si můžete představit jako vrátného mezi svým fyzickým tělem a Vašimi vnějšími čakrami. V současném stavu svého vývoje jeho funkci nemůžete chápat. Stále Vám dodáváme odvahu, abyste pobývali kolem vody, ve vodě a používali vodu, protože voda zvyšuje funkci Vašeho hypothalmu. Udržuje jej vlažným před tím, než-li se bude potřebovat nažhavit. Přijde čas dalšího zkoumání hypothalmu. Existují způsoby, jak stimulovat hypothalmus cranio-sakrální úpravou. Bude to odhaleno a sděleno tehdy, až lidem vzroste jejich vědomí ke stupni, kdy budou lidé připraveni k velkému slunečnímu protržení energie, která přijde z této žlázy. Do té doby by to byly informace nebezpečné. Lidé někdy nemohou ovládat sami sebe, myslí si, že musí ochutnat elixír všech zkušeností, aniž by nejprve učinili nezbytné přípravy svého vědomí.Už nikdy nebudete stejní, až začne vyměšování Vašeho hypothalmu. Používali jste někdy psychedelika? Jak byste chtěli žít, balancujíce realitou dvacet čtyři hodin denně? To by nemělo nyní smysl… Zbytek nervového systému není zatím v souladu s tímto vědomím… Váš hypothalmus Vás začne posouvat k novým úskalím Vaší bytosti, k novému území, které bude navozeno chemicky. To je to, co dělá endokrinní systém. Ve Vašem těle produkuje různé chemikálie, aniž byste cokoliv požili - aniž byste požili jakoukoliv substanci. Chemikálie prostě začnou vyměšovat sami sebe a ovlivňovat pravý způsob, kterým vnímáte a projevujete realitu. Váš obnovený hypothalmus Vás vezme na cestu a Vy změníte všechno tak, abyste byli šťastni, že dlíte zde. Nebudete chtít prodlévat na starém místě. Bude to, jako když se přesunete na nové území, nebo jako když se přesunete na novou planetu, aniž přitom opustíte Zemi.Rozdělí to Váš svět. Země a pozemská živá knihovna se bude měnit před Vašima očima, protože z hypothalmu budou vylučovány chemikálie, které Vám umožní nové vidění skutečnosti. Na to ještě nejste připraveni na nic podobného.Nejdříve musíte přesvědčit sami sebe, že jste milováni a že Vy sami jste zdrojem své lásky. Toto musíte nepřetržitě cítit, dříve než-li budou moci začít jemné změny ve Vašem endokrinním systému, který Vás bude připravovat k probuzení Vašeho hypothalmu. Jestli se všechno děje společně, kdy se může Rodina Světla těšit probuzení hypothalmu? Navrhujeme, aby se to dělo v rozmezí let 1999 až 2009, v tomto desetilet…... Zemi můžete přirovnat ke gigantickému zrcadlu, ve kterém se odráží to co je uvnitř lidských bytostí, Země je v této době nasáklá toxicitou. Drží to v sobě již tak dlouho. Po mnoho, mnoho let byla Země plněna jedy nejenom z radioaktivních odpadů a všech jiných druhů smetí, ale také kolektivním smetím lidské zloby. Lidé jsou tvořitelé energie a Vaše emoce vytvářejí kolektivní sílu, kterou pak vyzařují. Nevyzařujete jenom chaos a strach, což je základem v čem jako kolektiv žijete již dlouho, ale vyzařujete i zlost. Zloba pochází z toho co hluboko ve svém nitru zamítáte. Je Vás již šest miliard, kteří po planetě roztrušujete svou zlobu. Co si myslíte, že to udělá? Vytváří to rozruch a zrcadlení vlastní zloby planety z nedostatku péče a nedostatku lásky. Toto všechno nyní bude vyplivnuto a tak se poběžíte pěkně čistit. Všichni přicházíte k novému uvědomění. Jste tlačeni, jak lidé tak planeta k Vašim hranicím. Jste posilováni, abyste si určili nové hranice, před kterými zůstanete nebo nezůstanete stát. Nikdo nezůstane sedět doma jako brambora, aby to promeškal. Všichni se toho musíte zúčastnit a jestliže ne, více než pravděpodobně se budete převalovat z jedné tělesné formy do druhé. Připomínáme Vám, že si vytváříte svou vlastní zkušenost a že kolektivní zloba, kterou cítíte má co dělat s diskreditací Vaší představivosti. Na chvilku to pociťte. Představivost je klíčem ke spojování pojmů a k přivádění idejí k jejich projevování. Kdy jste v minulosti byli pobízeni na regulérních základech ke své vlastní představivosti? Olupovali jste sami sebe o vrozené kvality skrze které se můžete chránit, měnit a znovu obnovovat svoji svobodu. Představivost je vskutku jízdenkou na prchavý pozemský karneval. Země je v této době obydlena mnoha inteligentními silami, nejenom lidmi. Má na sobě dimenzionální zámky, které udržují různé životní formy vzájemně oddělené. Až nastane kolaps času, dostanou lidé impuls, aby aktivovali pozemskou síť. Když jste zaplaveni kosmickou světelnou energií, do vašeho mozku cestují energetické impulsy. Jako silniční konstrukce je váš nervový systém znovu stavěn , rozšiřován a natahován, aby dokázal umístit vzrůstající množství údajů, jako doprava, která se pohybuje Vaším tělem. Když jste postaveni před abnormální zkušenost, která nepasuje do Vám známé kategorie dění, Váš nervový systém má tendenci se hroutit. Vaše tělo dostává šok, je neschopné strávit neobvyklou skutečnost……. S ohledem na celkový povyk kolem systému zdravotní péče Vám připomínáme, že zdraví je volné. Ta správná cena, kterou máte za zdraví zaplatit je několik okamžiků Vašeho času věnovaného k tomu, abyste našli přístup ke svému tělu. Vy sami vytváříte své zdraví nebo svou nemoc a nepotřebujete, aby Vám někdo říkal, jestli jste zdraví. Ze všeho nejdříve, když se dotýkáte svého těla - při sprchování nebo při mytí, můžete cítit nebo i znáte hladinu toho, jak na tom jste - Vy víte, jestli jste zdraví nebo nemocní. Můžete si vybrat, mít strach nebo důvěru ke svému tělu. Když se obáváte o své zdraví, potom něco vytváříte. Vaše tělo vždy následuje představu, kterou ji krmíte. Jestliže investujete do strachu, že něco můžete chytit nebo, že ve Vás hlodá to či ono nebo cokoliv jiného, čeho se chcete bát, je pravděpodobné, že i když to dosud ve Vás "nehlodá", začnete to velice brzy vytvářet. Jestliže víte, že jste zdraví, pak také jste! Je to docela jednoduché. Připomínáme Vám, že Vaše síla končí tam, kde začíná Váš strach. Když se něčeho bojíte, je to jako když si pověsíte na krk tabuli a říkáte - "Vítej. Jsi očekáván." Účelem Vašeho strachu je chránit Váš život, aby Vám připomněl Vaše teď, proto abyste mohli jednat. Často Vám slouží, aby Vás vyvedl z nebezpečí. Avšak když v sobě udržujete strach jako svůj životní styl a když vyzařujete strach  ze života, ničíte své tělo a zabíjíte svou vitální sílu. Vytváří to stres, nemocné zdraví a mrzutost. Vaše myšlenky tvoří Vaši skutečnost, Vaší realitu! Součástí iniciace vědomí je, abyste prošli toxicitou a Vaše fyzické tělo potřebuje projít mnoha přípravami a čištěním toho co by se dalo nazvat zájmem nebo odvahou. (Bobříkem odvahy). Jestliže dlíte ve strachu, všechno zaháníte. Zaháníte svoji vlastní sílu. Takže abyste mohli potkat něco, co je velmi cizí Vaší logické mysli, musíte udržovat čistotu svých zájmů a mít ohromný smysl pro odvahu, ochranu a bezstarostnost. Cokoliv Vám brání v dosažení něčeho, je prostě jen myšlenka! Během příštích patnácti let - období, na které si každý z Vás kupuje velikou jízdenku do předních řad sedadel, v tomto pozemském amfiteátru - se bude dít mnoho změn… Chápejte u Vás na planetě jsou hluboce zakořeněny kancerogenní ideje a myšlenky… Lidé na ně myslí a jsou jimi přitahovány. Právě nyní se lidé obávají slunce. Bojí se chodit ven, jako by v přírodě byla nějaká chyba. Lidé, kteří takto myslí, budou přicházet na to, že jejich strach je poškozuje daleko rychleji než-li jakékoliv paprsky slunce. Strach je zabiják! Když strach běží Vašim tělem, zanechává za sebou chemikálie, které jej provázejí a plní jimi Vaše tělo. Aktivují, stáčející se, spirálou směrem dolů a podporují ideu smrti (energie stoupající vzhůru naopak regeneruje a omlazuje)……. Též si uvědomte, že naprosto vše, včetně nemocí a výtržností, je plozeno lidmi a jinými zdroji, je šířeno elektromagneticky a že i ve svém mozku máte magnetické částice. Nezapomínejte, že elektromagnetismus má veliký elektrický proud, který je všude kolem Vás. Magnetismus je síla udržující vše pohromadě a tak se nedivte, že vše, co má podobný vzor vibrace, přitahuje samo sebe z jednoho nosiče na druhý: "Myslím stejně jako ty. Pošli mi své myšlenky." A Vy na to odpovídáte: "Věřím stejnému strachu jako ty: Mám zmatek v tom, kdo si myslím, že jsem. Nezasloužím si to. Nemám ve svém těle žádnou sílu." Tento druh myšlení je tak přitažlivý, je to jako kdybyste na sobě nosili znamení, plakáty a pořádné antény kolem své aury, ohlašujíce to co si myslíte, že jste. Chronický strach pak začíná zabíjet! Přitahuje k Vám věci, kterých se hrozíte a o kterých jste si jisti, že se Vám stanou. Ze všech možností na celém světě, proč si vybíráte to co děláte? Vězte, že úplně vše ve vesmíru, včetně virů, je vyzařováno elektromagneticky, takže může být nakonec zamořeno celé velkoměstské prostředí. Každý je přitahován, aby žil v jistém městě nebo v jistém prostředí jak z důvodu své karmy, tak i vibracemi ostatních lidí. To je to, proč mnozí z Vás dostávají impuls, aby se přestěhovali. Na stejném principu pracuje s pravdou Vaše srdce. Jestliže můžou být viry šířeny elektromagneticky, pak může nastat otevírání srdce a přijímání Bohyně (spirituální - duchovní energie - lásky - která je v každém z nás) Použijte tuto myšlenku, abyste pomohli ostatním lidem otevřít svá srdce. Chceme, aby jste chápali, že je neustále v pohybu mnoho , mnoho plánů. Lidé říkají: "Proč jsou v pohybu špatné, negativní, nízkovibrační plány?" Protože na ně lidé čekají. Lidé bohužel neočekávají, že by se jim mělo dít něco vzrušujícího a dobrého. Sedí si, houpou se v křeslech, kouří cigarety, doufajíce, že jim bude auto přistaveno až do obýváku. Proč? Protože se dívají na televizi. Vaše hlavní ovládání přichází skrze mašinérii kontroly mysli, která Vás ve svém základu ovlivňuje strachem……. Nemůžeme ani dostatečně zdůraznit, abyste přestali naslouchat společnosti a oficiálním verzím skutečnosti ("pravdy"). To znamená mít svou volbu, nikoliv to, že byste neměli Vaši společnost respektovat. To bude pro Vás nejtěžším úkolem a největším zlomem - přejít most mezi Vaším sociálním já a Duchovním Já……. Čím více s ostatními soucítíte, tím rychleji se bude masové vědomí měnit. Žádáme Vás, abyste tuto hru srdce hráli mnohem častěji, nejenom když na to máte čas. Odevzdejte se otevření svého srdce a uvidíte, že zůstane otevřené a že používáte energii srdce matky Bohyně. Uvidíte ten rozdíl, protože to není jenom Vaše srdce, které se otevírá - je to srdce Bohyně. Ačkoliv, Bohyně potřebuje Vaše srdce dokořán, aby skrze Vás mohla proudit její energie……. Celý život má systém čaker, jsou skladištěm energie kolem a uvnitř životních forem. Čakry propojují vnitřní pracování - fyziologické třídimenzionální operace - s multidimenzionálními pokra-čovateli na éterické hladině. Přenášejí energii z nefyzických říší do fyzické, jsou-li správně používány. Všechny formy života mají energetické brány, jako vstupy a místa, kde si mohou znovu nabrat palivo. Co každá forma života dělá se svým palivem je v Plánu nebo v DNA formy života samotného. Když se Vaše DNA přeměňuje do nového vyjádření sama sebe, frekvence Vaší identity, kterou nosíte, o tom něco říká na nefyzické hladině. Na každé místo, kam přicházíte, nesete mutační energii, která nabízí sama sebe. Vaše vědomí nabízí samo sebe všem životním formám. Možná ti kteří stojí vedle Vás při nakupování nebo v restauraci si nejsou na vědomé hladině vědomí toho, kdo jste. Avšak když jdete na procházku do lesů a polí nebo se koupete v oceánu, uvidíte jiné životní formy kolem Vás, které jsou si mnohem více vědomi toho, kdo jste. Mění své reakce a jejich DNA se mění, protože je ta Vaše změněna. Vaším prostřednictvím se celá živá knihovna stává dostupnější……. Delfíni před sebou nemají tajemství. Ochotně si navzájem sdělují své poznání s ostatními. Čím více sdělujete to co víte, tím více jste plněni. Čím více si syslíkujete moudrost, která Vám byla dána, tím rychleji Vám proteče mezi prsty a ztratíte ji. Otevřete tedy své dlaně a Vaše moudrost vyletí jako motýl, který se do Vašich dlaní vrátí a přistane jako nový motýl. (Krátký úryvek - Země plejádské klíče k Živé knihovně, od Barbary Marciniak. Vřele Vám doporučujeme přečíst si celou tuto knihu.)

 

(Krátký úryvek z knihy - Země plejádské klíče k Živé knihovně, od Barbary Marciniak.

Vřele Vám doporučujeme přečíst si celou tuto knihu.)

 

Též Vám doporučujeme přečíst si knihu Kámen Filosofů - (úvod do alchymie, transmutace a Nové vědy) - od Michio Kushi.

 

zde ke stažení - SOUBOR  MOZAIKA  SPIRITUÁLNÍCH  STŘÍPKŮ - zde ke stažení

 

*  Různé zajímavosti, z oblasti “tajemna“ a sociálního “tabu“, naleznete na - www.trefy.cz/eter  *