* VĚK  BÁJEČNÉHO  PŘÁTELSTVÍ

Při příležitosti věku báječného přátelství prokaž svým přátelům, jak moc na ně myslíš !

Pošli tento text všem, které považuješ za své přátele, i kdyby ho někdo měl obdržet vícekrát !

 

*Nečekej na úsměv, abys byl milý.

*Nečekej, až padneš, abys přijal radu.

*Nečekej, až budeš mít čas, abys pomohl.

*Nečekej na lepší práci, abys začal pracovat.

*Nečekej, až tě někdo bude milovat, miluj sám.

*Nečekej, až budeš bohatý – dá se rozdělit i o málo.

*Nečekej, poněvadž nevíš, jak dlouho to ještě bude trvat.                      www.trefy.cz/opora

*Nečekej, až budeš osamělý, abys poznal hodnotu přátelství.              :-)  :-)  :-)  :-)  :-)  :-)  :-)

*Nečekej na bolest, abys uvěřil v sílu modlitby – “vroucího“ přání.

*Nečekej, až jiní budou kvůli tobě moc trpět, abys je požádal o odpuštění…

*… nebo abys je pozvedl na duchu.       *Chceš-li se dočkat – již nikdy nečekej ! !

 

                        --  --      různá  další  moudra                         --  --        --

* Vše, co se třpytí, nemusí být zrovna “zlato“!

*“Oheň“ přejímá vůni koření, které do něj vhodíme!

* Cokoli chceš ve svém životě změnit je VŽDY v tvé moci!

* Je cennější si “vydobýt“ svou radost, než se odevzdat své bolesti!

* Vše je vždy jen tak obtížné, či jednoduché, tak, jak si dovedeš představit!

* Štěstí – radost je pocit “blaha“, vyvolaný osobním přístupem k věci či události!

* Moudří lidé se učí z chyb těch druhých, zato hlupáci se kolikrát neponaučí ani ze svých vlastních chyb.

* Osud je Vaše pod-vědomá “víra“ v to či ono, která Vás směruje –“navádí“ k tomu, v co v hloubi své duše doopravdy věříte!

* Jestliže nedokážeš byt šťastný teď - s tím co máš a jaký jsi, nebudeš šťastný ani poté, až dosáhneš toho, o čem se domníváš, že potřebuješ ke štěstí!

* Budoucnost lze pouze očekávat, ale přítomnost můžeš buď snášet nebo prožívat. Žij proto v harmonii se sebou samým a se svým okolím – vždy v přítomném okamžiku!

* Jsi a prožíváš vždy jen to, co si myslíš, že jsi! Přesvědči proto sám/a sebe, že jsi zdráv/a – v míru a harmonii se sebou a okolím, pln radosti a štěstí. Čím větší je tvá víra - přesvědčení, tím intenzivněji k sobě přitahuješ to, čemu v hloubi své duše doopravdy věříš!

* Jakmile prožiješ a pochopíš frekvence harmonie “blaženosti“– lásky a zákon akce a reakce (jež k sobě vždy přitahuje jen věci a události stejnorodé – stejnou podstatu, kvalitu a charakter), začneš přemýšlet a rozhodovat se v životě tak, abys k sobe přitahoval/a jen to krásné – harmonické!

* Láska či nenávist ( k čemukoliv) vytváří elektromagnetickou sílu, která k sobe přitahuje stejnorodé myšlenky a události  a to takovou silou, jež se rovná intenzitě vložené emoce – pocitu! Změníš-li svou víru, staneš-li se netečným k tomu, co nemáš rád,  změníš tak sebe – své Ego, včetně svého “osudu“ a okolí!

* Myšlenky jsou “živé bytosti“, toužící po seberealizaci! Jelikož nemají své vlastní tělo, snaží se Vás přimět udělat to, co chtějí “ony sami“! Tak se mohou přes Vás realizovat a prožívat s Vámi Vaše pocity, jež jsou odpovídající jejich osobnímu charakteru! Proto ve své mysli tvořte a udržujte jen příjemné myšlenky a obrazy, které Vás uklidňují, povznášejí a posilují!

* Ve vesmíru existuje jen jedna neměnná “pravda“! Je to vesmírný zákon příčiny a následku, čili tzv. “karma“– vzájemná přitažlivost stejnorodých frekvencí – energií! Všechny ostatní “pravdy“ jsou proměnné! (Kanibal “věří“ v lidožroutství, feudál věří v “šlechtu a otroky“ (jež pro něj musí pracovat), indián věří v mnohoženství, “moderní“ člověk zas věří v důležitost své image, atd.) Každá z těchto pravd však ale je jen pravdou  přijatou –“implantovanou“ a bude jí tak dlouho, dokud dotyčný/á svou “víru“– své přesvědčení nezmění! Věř na neměnnou vesmírnou pravdu, frekvenci harmonie – Lásky, souznění se vším v existenci!! Podrobné informace, včetně souborů ke stažení, naleznete na: www.trefy.cz/eter/

 

*Pošli tyto moudra dál. Vrátí-li se ti mnohokrát zpět, znamená to, že máš mnoho přátel!

 

Více informací o tajemném vesmíru naleznete zde è www.trefy.cz/eter/index.htm

 

Návod a inspiraci na šťastný život najdete na: www.trefy.cz/stastnyzivot/index.htm

 

                                                                                     

 

Chcete-li svým přátelům a známým “poradit“ finančně, zašlete jim níže uvedená moudra.

 

    --            níže uvedená moudra lze vytisknout na jednu stránku o velikosti A 4 –             

 

* Věkem ověřené zásady, jak peníze vydělat, jak si je udržet a jak s nimi hospodařit!

(Zásady objevené, vyzkoušené a popsané již před 5 000 lety)!

 

   Proč dokáže jen několik lidí nahromadit majetek? Protože ví, jak na to a dodržují věkem ověřené zásady! Většině obyvatel znalost těchto zásad chybí a tak žijí v nedostatku. Budoucnost každého z Vás je jako daleká cesta, na které chcete něčeho dosáhnout. Aby se Vaše životní plány a touhy splnily, potřebujete vědět, jak úspěšně a hospodárně zacházet s penězi. Finanční zákony jsou universální a neměnné, zrovna tak, jako je zákon zemské přitažlivosti! Níže uvedené zásady Vám prokážou, že jsou klíčem k většímu zisku, vzrůstajícím úsporám a k celkovému úspěchu. Lidské bohatství není v plné peněžence, ta se může rychle vyprázdnit, nemáte-li zlatý pramen, ze kterého ji můžete opět doplnit.

 

Jen část peněz, jež vyděláte, Vám “patří“ - na útratu! Kdybyste odkládali jen 10 % z výdělku,

kolik byste měli za 10 let - i bez investování?? Peníze má jen ten, kdo ví, jak s nimi nakládat!!

 

SEZNAM    VĚKEM  OVĚŘENÝCH    ZÁSAD, JAK  ZBOHATNOUT:

 

   1. zásada – neutrácet za zbytečnosti! Po čem v životě nejvíc toužíte? Po věcech, které rychle pominou, na které zapomínáte? Nebo po něčem, co Vám přinese výdělek - zisk?! Naučte se vystačit s míň penězi, než vyděláte. Začněte tím, že odstraníte své “marnivé tužby“. Tak začnete žít za míň peněz, než vyděláte a přestanete žít na dluh!

   2. zásada – kontrola Vašich vydání! Je běžné, že Vy i Vaše rodina chce víc, než si můžete dovolit. To, co pokládáte za nezbytné výdaje, úměrně roste s výdělkem! Udělejte si seznam požadovaných věcí a rozdělte je na nutné, potřebné a na ty, po kterých pouze toužíte. Seřaďte je podle naléhavosti a ostatní podle svých možností, ale vždy jen maximálně do výše 90 % Vašich příjmů. (Nepleťte si přitom nezbytné výdaje s Vašimi osobními požadavky a touhami)! Nepůjčujte si na to, co nevydělává, či ztrácí na hodnotě! Pamatujte si, kdo utrácí více,než vydělá, seje vítr, aby sklidil bouři!

   3. zásada – začít spořit! Začněte utrácet z každé 100.-Kč, kterou vyděláte, maximálně 90,-Kč! To znamená, začněte odkládat nejméně 10 % svých příjmů! To Vás bude inspirovat vydělat si více a se zbývajícími penězi vystačit. Tím se ve Vašem podvědomí (a následně i ve Vašem vědomí) začnou tvořit pocity nadbytku. Později se k tomu ještě přidají pocity spokojenosti pohody a nezávislosti. Tyto pocity Vám zvýší Vaše sebevědomí a tak začnete získávat peníze snáze!

   4. zásada – zvětšovat příjem! Co ušetříte, musí vydělávat! Investujte, ale moudře a s největší opatrností, abyste o nic nepřišli! Raďte se u odborníků, ale i jejich rady prověřujte. Lepší malý zisk, než velká škoda. Bohatství nestojí na tom, jak je veliké, ale jak rychle přibývá. Odměňujte se přitom, věnujte 10 % ze zisku sobě a ostatním, jen tak pro radost!

   5. zásada – zabezpečte majetek před ztrátou! Musíte mít jistotu návratnosti a zisku! Investujte jenom tam, kde máte jistotu, že o to nepřijdete, čili tam, kde budete dostávat slušný úrok a kde si v případě nutnosti můžete vklad vybrat.

   6. zásada – buďte vždy opatrní! Pozor na “líbivé sliby“ o rychlém zbohatnutí. Dokud nebudete mýt nadbytečné investice, nepouštějte se do riskantních investic! Ale i pak “riskujte“ s rozumem a jen tolik, kolik byste v případě krachu byli ochotni oželet! Lepší z počátku více opatrnosti, než později hodně lítosti. Vydělávat se dá na všem možném!

   7. zásada – investujte do vlastního bydlení! Pořiďte si stavební spoření, či jiný úvěr a opatřete si vlastní bydlení! Neplaťte vysoké nájmy za ubohé bydlení. Svůj dům můžete často splácet částkami ve stejné výši jako je nájem!

   8. zásada – snižte si výdaje, jež Vás “ruinují“! Podle možnosti zaplaťte veškeré dluhy a vyvarujte se dalším, které byste nemohli splácet. Splátky dluhů by neměly být vyšší jak 20 % všech Vašich příjmů! Jsou-li Vaše dluhy vyšší než 20 % Vašich příjmů, snažte se s věřiteli dohodnout, ať Vám rozloží dluh na delší dobu splatnosti, s nižšími splátkami! (I pro věřitele je výhodnější obdržet raději celou částku později, než Vás nechat “zbankrotovat“ a neobdržet nic)!

   9. zásada – zvyšování zisků! S rozumem kopírujte úspěchy ostatních. Investujte nejméně 50 % zisku zpět do vyšších zisků a zabezpečte se tak pro budoucnost. Pozorujte též staré lidi a vezměte si z nich ponaučení, ať “dopadnete“ lépe než oni. Zajistěte si také včas příjem na “stáří“ – na období, kdy nebudete muset nebo chtít pracovat či podnikat.

   10. zásada – víra v sebe sama! Chcete-li opravdu být úspěšní v tom, co děláte, začněte pracovat na sobě, především na svém sebevědomí. Utužujte si pevnou vůli a víru – přesvědčení v tom, že dokážete vše, co si v životě přejete. Na téma, jak funguje lidská mysl a co vše je člověk schopen dokázat, když si věří, existuje mnoho vynikajících knih!

   11. zásada – zákon přitažlivosti! Vše stejnorodé – stejné podstaty, kvality a charakteru se vždy navzájem přitahovalo přitahuje a bude přitahovat! To znamená, budete-li k sobě, k okolí a k životu jako takovému přátelští a féroví a budete-li ostatním nezištně pomáhat, začnete si k sobě přitahovat férové bytosti, které Vám budou též ochotni nezištně pomáhat.

   12. zásada – akce a reakce! Slyšeli jste pradávné moudro, které praví: vše dobré, i to zlé, co ve svém životě učiníte, se k Vám dříve či později vrátí zpět, jako bumerang?! Touto nejdůležitější zásadou se vždy a v každém případě řiďte! Dělejte ostatním a pro ostatní vždy jen to, co si přejete, aby dělali oni Vám! Měli byste též určitou část získaných peněz věnovat na nějaké dobročinné účely. Vesmírný zákon akce a reakce znamená: “s čím člověk zachází, s tím také schází“ a je neúprosný – měří všem stejným “metrem“! (podrobnosti na – www.trefy.cz/eter – pod elektromagnetismus)

   Kdo tyto zákony nezná – nedodržuje, “nadbytek“ si k němu cestu nenajde a pokud se na něj/ni “štěstí“ na chvíli přece jen usměje, dotyčný/á ho dříve či později stejně ztratí, neboť bohatství obdrží a udrží si jen ti, kdo tyto jednoduché zákony ctí a dodržují. Ti, kteří něco doopravdy chtějí, reagují na každou výzvu i příležitost! Ti ostatní si třeba raději koupí los a čekají, že jim štěstí spadne do klína samo. Chcete-li svůj “osud“ opravdu změnit, vyberte si cestu prosperity a kopírujte úspěchy ostatních! Dbejte přitom všech zmíněných zásad a podělte se o ně s těmi, kteří Vás o radu požádají. Někteří ale stejně nic neudělají, jelikož nemají dostatečně pevnou vůli a víru v sebe sama. Vy to ale být nemusíte!

   Doporučená četba: George S. Clason – Nejbohatší muž z Babylonu; Napoleon Hill – 52 týdnů k dosažení životního úspěchu; a mnohé jiné knihy. Možnost přivýdělku, info. na 606 233 352 www.trefy.cz/p (udělejte kopie pro své známé).

 

(Chcete-li si tyto “moudra“ vytisknout, nastavte všechny 4 okraje stránky na 0,7cm, tak se Vám text vejde jen na 1 str.)

 

* Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

 

                  postup jak si výše uvedená moudra lze vytisknout                 

 

Stiskněte levé tlačítko na myši a tahem po textu označte - “začerněte“ celý níže uvedený text. Potom na klávesnici Vašeho počítače stiskněte současně tlačítko “CTRL“ a tlačítko “C“. Tím se označený text uloží do operační paměti počítače. Potom si na počítači najeďte “Wordovou“ stránku, a pak současně stiskněte tlačítko “CTRL“ a tlačítko “V“. Tím se označený text vloží do Vaší textové stránky. Potom vytiskněte a zašlete svým přátelům a známým (nebo “odmailujte“).


                                                                                     

 

Vstup na hlavní menu - www.trefy.cz/menu/index.htm
Vstup na hlavní menu – rozcestník na zajímavosti, zábavu a různé výhody a slevy:
http://www.trefy.cz/menu/index.htmpočítadlo.abz.cz

od 12.02.2015