Uvedené knihy Vám pomohou objasnit spirituální podstatu vesmíru a to, kdo a co v podstatě jste! Doporučená četba: knihy od Michala Burdy - Vesmír v nás (1 - ?); od Giogio Dibitonto - Andělé v hvězdných lodích; od Jamese Redfielda - Celestinské proroctví, Desáté proroctví a Tajemství Šhambhaly - Hledání jedenáctého proroctví. (S určitostí se objeví i dvanácté proroctví a Vaším "úkolem" je "odhalit" i třinácté proroctví - moudro prvotního Stvořitele - Vše-Vědomí - našeho vesmíru); od Barbary Marciniak - Poslové úsvitu a Země, Plejádské klíče k živé knihovně a od Genevieve Lewis Paulson - Kundalini a čakry. Také Vám doporučujeme přečíst si nějaké knihy od různých autorů, které vysvětlují frekvenční úrovně a kvalitu tvořivých éterických energií, obsahující harmonii - Lásku - "Božskou" podstatu. Dosažením těchto úrovní a ztotožněním se s nimi, umožní každé bytosti zařadit se do těchto "vyšších" světů - realit, kde jsou vyšší, jemnější - Láskyplné frekvence! (Každého zaujme jen ta informace a frekvenční úroveň, na níž je připraven a kterou je schopen zpracovat -"vstřebat" a to proto, že frekvenční úroveň a kvalita energií uvnitř každé bytosti, má schopnost k sobě přitahovat vždy jen stejné a podobné frekvence. Stejnorodé přitahuje stejnorodé! Z toho důvodu se říká, že: když je "žák" připraven, tak se "učitel" vždy objeví).

Veškeré informace, které se kdy k Vám dostanou, včetně spirituálních, neberte však nikdy jako holý fakt! Je to vždy jen něčí, čili relativní pravda a tak vždy vše berte pouze jako informaci - něčí pravdu! (Ta může poskytnout moudro Spirituálního - Duchovního Vědomí-vědění, které Vás může posunout blíže Duchovní podstatě veškerého tvoření). Získané údaje se potom snažte procítit Vaší srdeční čakrou a vyvolané pocity pak přehodnoťte! Pokud z nich máte dobrý pocit, tak je přijměte za možné, pokud ne, tak je odložte na pozdější přehodnocení a to proto, že vstupujete-li příliš rychle do neznámého teritoria, tak se ve Vás tvoří pocit strachu z "neznáma" a ten ve Vás způsobuje nepříjemné pocity. Strach a stres je totiž Váš "úhlavní" nepřítel, kterého se musíte zbavit! Jedině tak můžete pokročit do lepších, "vyšších" harmonických realit a světů! Naučte se proto být v nepříjemných situacích pouhými pozorovateli a ne "spoluhráči"! Tím se ve Vás nemůže tvořit "emocionální pouto", vytvářející gravitační pole a tak neexistuje nic, co by Vás vtáhlo do něčí, cizí, disharmonické hry! Takto se stanete k nepříjemným hrám i realitám neteční - "imunní"!

Vězte, že absolutně vše ve vesmíru, ve všech realitách, včetně různorodosti života-způsobů myšlení a jeho různých "bizardních životních forem a tvarů", je vždy jen zkrystalizovaná éterická energie Vesmírného Vědomí! Ta je pak formována Vašimi představami a pocity, které konstruují Vaše osobní a kolektivní vize - reality! Čili je to pouhá hra ve vesmírném tvoření, přičemž každá "pravda" je relativní! Vždy totiž podléhá jen Vaší osobní a kolektivní představě-pravdě, která vytváří pouhou iluzi Vámi vykonstruovaného "ideálu"! Ta pak upevňuje způsob Vašeho myšlení, tvořící tak Vaše "víry" a přesvědčení správnosti toho, či onoho! Je to však vždy pouhá iluze toho co si myslíte; že jste Vy osobně, že je Vaše realita, která Vás obklopuje a že jsou Vaše různé systémy, které jste přijali za vlastní! Tyto Vaše navyklé způsoby myšlení, víry a přesvědčení však nemusí být pravdou pro Vaše známé, či jiná společenství a již vůbec nemusí být pravdou pro různé systémy, či reality! Každá realita je totiž pouhé zhmotnění myšlenek - představ, které pochází vždy z místních - Osobních přesvědčení. Uvědomte si, že jste multidimenzionální světelná bytost, energie, která je součástí všeho, přičemž neprožíváte různé reality jen vnějšími smysly, ale též vnitřními pocity. Vaše hmotná a nehmotná těla jsou propojena světelnými vlákny, (ve kterých vytváříte a aktivujete elektromagnetické signály), kterými můžete "nahlížet do jiných světů", vžívat se do pocitů "jiných" bytostí atd. Protože jste si ale stvořili iluzi oddělenosti od vše-vědomí -"Boha", proto máte pocit jen individuálního prožívání, přes Vaše Osobní Já Jsem - takový, či "makový". Avšak, třeba při "snění", můžete mít zrovna takové pocity, jako ta bytost, která je "skutečně - opravdu" prožila! Vše je ale pouze hra na skutečnost, do které jste se tak vžili, že někteří z Vás jsou za tuto pouhou iluzi, či oné "pravdy", ochotni položit i "život". Nenechejte se proto vmanipulovat do žádné cizí - nepříjemné "pravdy"! Věřte jen těm pravdám, které Vás i ostatní povznáší a vytváří jen nádherné harmonické rezonance - Pocity Radosti, Štěstí, Svobody a Lásky.

Moji milí, veliká "pravda" je především to, že jste vzali tuto Vaši hru příliš vážně a zapomněli jste na to, že jste v prvé řadě Vědomí-Mysl-Duše, Spirituální-Duchovní podstata tvořivých éterických energií Prvotního Stvořitele - (vesmírného Vše-Vědomí) - našeho vesmíru, přičemž i moje pravda je relativní, ve srovnání s pravdou Prvotního stvořitele - (vesmírného Vše-Vědomí) - jiného vesmíru! Odhalením této "pravdy" Vás pouze upozorňuji na to, že je načase začít tvořit ušlechtilé hry, které jsou pro blaho všech! Tím myslím pro všechny zúčastněné Bytosti Vaší kolektivní hry, čili včetně zvířat a všeho živého, jako je kupříkladu Vaše Příroda, i mnoha-dimenzionální Bytost Vaše Planeta, Bytosti v přilehlých dimenzích a mnohem, mnohem více než si vůbec dovedete představit. S přáním vytvoření harmonického "světa", plného radosti, svobody, štěstí, "pohody" a lásky pro všechny, se s Vámi "loučí" Duchovní podstata všeho - Jsem v každém z vás… v každém z vás… v každém z vás……. http://mujweb.cz/veda/dimenze   Udělejte kopie pro své přátele!  (moudrost věků)

 

zde ke stažení - SOUBOR  MOZAIKA  SPIRITUÁLNÍCH  STŘÍPKŮ - zde ke stažení

 

*  Různé zajímavosti, z oblasti “tajemna“ a sociálního “tabu“, naleznete na - www.trefy.cz/eter  *