ILUZE PRAVDY.

Veškeré informace, které se kdy k Vám dostanou, včetně spirituálních, neberte nikdy jako holý fakt! Je to vždy jen něčí, čili relativní pravda a tak vždy vše berte pouze jako informaci - něčí pravdu! (Ta může poskytnout moudro Spirituálního - Duchovního Vědomí-vědění, které Vás může posunout blíže Duchovní podstatě veškerého tvoření). Získané údaje se potom snažte procítit Vaší srdeční čakrou a vyvolané pocity pak přehodnoťte! Pokud z nich máte dobrý pocit, tak je přijměte za možné, pokud ne, tak je odložte na pozdější přehodnocení a to proto, že vstupujete-li příliš rychle do neznámého teritoria, tak se ve Vás tvoří pocit strachu z "neznáma" a ten ve Vás způsobuje nepříjemné pocity. Strach a stres je totiž Váš "úhlavní" nepřítel, kterého se musíte zbavit! Jedině tak můžete pokročit do lepších, "vyšších" harmonických realit a světů! Naučte se proto být v nepříjemných situacích pouhými pozorovateli a ne "spoluhráči"! Tím se ve Vás nemůže tvořit "emocionální pouto", vytvářející gravitační pole a tak neexistuje nic, co by Vás vtáhlo do něčí, cizí, disharmonické hry! Takto se stanete k nepříjemným hrám i realitám neteční - "imunní"!

Vězte, že absolutně vše ve vesmíru, ve všech realitách, včetně různorodosti života-způsobů myšlení a jeho různých "bizardních životních forem a tvarů", je vždy jen zkrystalizovaná éterická energie Vesmírného Vědomí! Ta je pak formována Vašimi představami a pocity, které konstruují Vaše osobní a kolektivní vize - reality! Čili je to pouhá hra ve vesmírném tvoření, přičemž každá "pravda" je relativní! Vždy totiž podléhá jen Vaší osobní a kolektivní představě-pravdě, která vytváří pouhou iluzi Vámi vykonstruovaného "ideálu"! Ta pak upevňuje způsob Vašeho myšlení, tvořící tak Vaše "víry" a přesvědčení správnosti toho, či onoho! Je to však vždy pouhá iluze toho co si myslíte; že jste Vy osobně, že je Vaše realita, která Vás obklopuje a že jsou Vaše různé systémy, které jste přijali za vlastní! Tyto Vaše navyklé způsoby myšlení, víry a přesvědčení však nemusí být pravdou pro Vaše známé, či jiná společenství a již vůbec nemusí být pravdou pro různé systémy, či reality! Každá realita je totiž pouhé zhmotnění myšlenek - představ, které pochází vždy z místních - Osobních přesvědčení. Uvědomte si, že jste multidimenzionální světelná bytost, energie, která je součástí všeho, přičemž neprožíváte různé reality jen vnějšími smysly, ale též vnitřními pocity. Vaše hmotná a nehmotná těla jsou propojena světelnými vlákny, (ve kterých vytváříte a aktivujete elektromagnetické signály), kterými můžete "nahlížet do jiných světů", vžívat se do pocitů "jiných" bytostí atd. Protože jste si ale stvořili iluzi oddělenosti od vše-vědomí -"Boha", proto máte pocit jen individuálního prožívání, přes Vaše Osobní Já Jsem - takový, či "makový". Avšak, třeba při "snění", můžete mít zrovna takové pocity, jako ta bytost, která je "skutečně - opravdu" prožila! Vše je ale pouze hra na skutečnost, do které jste se tak vžili, že někteří z Vás jsou za tuto pouhou iluzi, či oné "pravdy", ochotni položit i "život". Nenechejte se proto vmanipulovat do žádné cizí - nepříjemné "pravdy"! Věřte jen těm pravdám, které Vás i ostatní povznáší a vytváří jen nádherné harmonické rezonance - Pocity Radosti, Štěstí, Svobody a Lásky.

Moji milí, veliká "pravda" je především to, že jste vzali tuto Vaši hru příliš vážně a zapomněli jste na to, že jste v prvé řadě Vědomí-Mysl-Duše, Spirituální-Duchovní podstata tvořivých éterických energií Prvotního Stvořitele - (vesmírného Vše-Vědomí) - našeho vesmíru, přičemž i moje pravda je relativní, ve srovnání s pravdou Prvotního stvořitele - (vesmírného Vše-Vědomí) - jiného vesmíru! Odhalením této "pravdy" Vás pouze upozorňuji na to, že je načase začít tvořit ušlechtilé hry, které jsou pro blaho všech! Tím myslím pro všechny zúčastněné Bytosti Vaší kolektivní hry, čili včetně zvířat a všeho živého, jako je kupříkladu Vaše Příroda, i mnoha-dimenzionální Bytost Vaše Planeta, Bytosti v přilehlých dimenzích a mnohem, mnohem více než si vůbec dovedete představit. S přáním vytvoření harmonického "světa", plného radosti, svobody, štěstí, "pohody" a lásky pro všechny, se s Vámi "loučí" Duchovní podstata všeho - Jsem v každém z vás… v každém z vás… v každém z vás……. http://mujweb.cz/veda/dimenze   Udělejte kopie pro své přátele!  (moudrost věků)

Uvedené knihy Vám pomohou objasnit spirituální podstatu vesmíru a to, kdo a co v podstatě jste! Doporučená četba: knihy od Michala Burdy.

Vesmír v nás (1 - ?); od Giogio Dibitonto - Andělé v hvězdných lodích; od Jamese Redfielda - Celestinské proroctví, Desáté proroctví a Tajemství Šhambhaly - Hledání jedenáctého proroctví. (S určitostí se objeví i dvanácté proroctví a Vaším "úkolem" je "odhalit" i třinácté proroctví - moudro prvotního Stvořitele - Vše-Vědomí - našeho vesmíru); od Barbary Marciniak - Poslové úsvitu a Země, Plejádské klíče k živé knihovně a od Genevieve Lewis Paulson - Kundalini a čakry. Také Vám doporučujeme přečíst si nějaké knihy od různých autorů, které vysvětlují frekvenční úrovně a kvalitu tvořivých éterických energií, obsahující harmonii - Lásku - "Božskou" podstatu. Dosažením těchto úrovní a ztotožněním se s nimi, umožní každé bytosti zařadit se do těchto "vyšších" světů - realit, kde jsou vyšší, jemnější - Láskyplné frekvence! (Každého zaujme jen ta informace a frekvenční úroveň, na níž je připraven a kterou je schopen zpracovat -"vstřebat" a to proto, že frekvenční úroveň a kvalita energií uvnitř každé bytosti, má schopnost k sobě přitahovat vždy jen stejné a podobné frekvence. Stejnorodé přitahuje stejnorodé! Z toho důvodu se říká, že: když je "žák" připraven, tak se "učitel" vždy objeví).

 

Různé zajímavosti z oblasti tajemného vesmíru naleznete na www.trefy.cz/eter

 

Kvantové  úrovně  vědomí,                                                                                                        třetí část (3)

jsou "úseky“ energie Vědomí, ve kterém vše "plave“. Každá jednotlivá úroveň, frekvenčně a kvalitativně stejného kolektivního vědomí, je společné kvantové prostředí tvořící morfogení pole, (světelná síť určité frekvence - ve tvaru globusu) které je základnou, na kterou jsou paprskovitě napojeny další, "nižší“ úrovně, (které jsou závislé na své "mateřské“) tvořící tak další jednotlivé kvantové úrovně "sestupného“ pořadí; a to od Slunce "nejvyššího“ řádu, (Vše-Vědomí) přes úrovňová slunce, až po jednotlivé planety, měsíce a dál "dolu“ až do dvourozměrných a holoproudých realit. Jednotlivé kvantové úrovně jsou pak propojeny světelnými vlákny - "tunely“. (Pro vás tedy astrální,  kterým by měli  bytosti po fyzické smrti procházet až ke svému zářícímu konci, což je Energie Kolektivního Vědomí nehmotných-éterických Bytostí, dlících ve slunci vaší sluneční soustavy. Pokročilé Spirituální bytosti pak pokračují dalším kvantovým "tunelem“, což je počátek pravé Spirituální úrovně, třeba až do galaktického slunce a nebo ještě dál - “výše“) Úsek energie Vědomí, od jedné úrovně kolektivního vědomí, až po další, první na sobě přímo závislé kolektivní vědomí, (které je propojeno světelnými vlákny - "tunely“) se rovná jedné kvantové "délce“, která však pro bytosti tohoto úseku délkou není, protože paměťová esence každého jednotlivého Já, je všude přítomna po celé "délce“ těchto paprsků (své "osobní“ úrovně - reality). Odtud pak esence Stvořitelů sahá až do jejich "osobních“ nejnižších úrovní, kam dodávají část energií svého vědomí. Proto je pro ně tak jednoduché, po těchto kvantech, přenášet vědomí osobního Já do různých nižších úrovní, rychlostí lusknutí prstů, (to jde i opačným směrem přes vaše "vyšší“ Já) kde pomocí znalosti klíče pro stavbu "hmoty“, (který pochopitelně znají, protože "nižší“ světy jsou tvořeny jejich "nižšími“ Já) se mohou zhmotňovat do jakékoliv podoby či útvarů. Vsadím se s vámi, o celé své Duchovní vědění, (které pochopitelně nemohu ztratit, protože by se jen nakopírovalo z jednoho vědomí na druhé) že každý z vás se již alespoň jednou setkal s "Andělskou" Bytostí, a vůbec jste to vědomě ani nezaregistrovali. (Jen ty citlivější měli zvláštní pocit.) Oni se vám totiž prezentují jako obyčejné, vám rovné bytosti (a ne jako ctižádostiví "bohové“, kteří vyžadují od vás pokoru, což je způsob kterým se prezentují „padlí“ andělé). Vše si ve vesmíru musí býti rovno a musí mít k sobě vzájemný ohled a úctu, přičemž naopak bytosti "vyšších“ úrovní musí pomáhat méně duchovně "osvíceným“ a ne se na ně povyšovat. (Jinak se tvoří disharmonické vazby, čili tzv. karma.) Až tyto informace vstřebáte a budete je brát za holý fakt, přičemž se již nebudete obávat před vámi krystalizující-zhmotňující se Světelné Bytosti, teprve pak se vám začnou tyto nefalšované Spirituální bytosti prezentovat v celé své oslňující záři, přičemž budou s vámi komunikovat jako rovný s rovným. (Vždyť je většina z vás konec konců jejich odnoží!) Mnozí z vás opět zjistí, že přes světelná - propojovací vlákna lze vstupovat do jakéhokoli “časo-prostoru“! Jen se "naladíte“ na kolektivní citové-emocionální vědomí dané reality a gravitační pole vašeho "chtění“ vás tam "promítne“! Země má vstupní "brány“ do různých “časo-prostorů“, rovny vzdálenosti oběžné dráhy vašeho měsíce od země. Tam je i vaše 9tá čakra, kudy můžete navštívit vaše jiná Já. (“minulá“ či “budoucí“) Dále: vaše 8má čakra (brána do paralelních “současných“ pozemských světů) je váš osobní Éterický "dopravní prostředek a kouzelník“, se kterým, při akumulování dostatečného množství Spirituální energie - "moudrosti“, budete moci začít dělat "zázraky“. Vaše 7má čakra je spolutvůrce světelné sítě tvořící vaši Osobní realitu, které říkáte fyzický svět. Dále pak svými emocionálně-citově zbarvenými myšlenkami, promítanými vaší 6tou čakrou, vytváříte shluky éterických energií, (gravitačních polí) kterými přitahujete do vaší reality vámi "vymyšlené“ události a nebo, při akumulování dostatečného množství energie, se stávají „dopravními prostředky“ - těly, do kterých někdy promítáte i část svého Osobního Já (část své duše) a vysíláte je do jiných realit. Tvoříte tak různé bytosti a to od různých lidumilů, přes "skřítky“, až po disharmonické "bubáky“, (jejichž společné negativní vědomí spřádá světelnou sít, například měsíce vaší dimenze - proto se u vás při úplňku zvyšuje kriminalita.) kteří vás potom neustále "pronásledují“ a to proto, že je "krmíte“ - vyživujete  vámi vyzářenou energií, která obsahuje esenci vašich charakterových vlastností či momentálních emocí, čímž jim vlastně "vdechujete“ svoji Osobnost. S těmito bytostmi se pak navzájem stále ovlivňujete, a to až do doby kdy spolu buď opět splynete a nebo jim pomůžete dostat se na vyšší úroveň Duchovního Vědomí. (Čím je budete "živit", takový budou)! To vám za "odměnu“ umožňuje postupovat po příčkách kvantového vědomí do "vyšších“, Duchovně "moudřejších“, úrovní Bytí. 5tá čakra je síla - vůle vašeho Já, (světle modrá) jehož nejvyšší frekvence je přání pro Dobro všech! 4tá čakra (duše) je sou-cit - láska vašeho Já, (růžová) jehož nejvyšší frekvence je shovívavý nic nežádající Soucit! 3tí čakra je pocit - emoce zpracovávané rozumem vašeho Já, (žlutá) nejvyšší frekvence je pocit Blaha - znalost nejvyšších rezonancí štěstí, radostí a rozkoší! (Třetí, čtvrtá a pátá čakra společně vytváří charakterové vlastnosti jednotlivých Bytostí, od nejnižších, hrubých, disharmonických, bezcitných, nenávistných, Bytostí Temnoty a mizerie - "pekelníků - Duchovní absence, až po milující láskyplné harmonické Bytosti - "Bohy“ plné Duchovní Moudrosti a Laskavosti - Lásky). 2há čakra je tvořivost - oranžová a nejvyšší vytváří harmonii. (Nejvyšší frekvence 2hé - 5té čakry společně vytváří Vše-Obsahující Vše-Vědění - zlatá, což je Duchovní Vše-Vědomí, Nejvyšší Láska, tvořící 13tou Čakru - Moudrost Věků.) 1ní čakra je dřímající energetický vulkán ve vás, který dodává "pozemskou“ energii celému vašemu Já. (Ten se musíte naučit zvládat, aby jste jeho energie užívali jen k dobrým-harmonickým účelům!) Vaše první čakra je pak dále napojena na energetický "střed“ vaší planety (ve vaší dimenzi) a odtud se propojuje zase zpět do slunce vaší sluneční soustavy, čímž se obvod pro neustálou cirkulaci energií, do vaší reality, uzavírá. Miliony z vás ovšem fungují na mnohem větším energetickém obvodu a to proto, že jste přímé odnože velmi pokročilých moudrých -"osvícených“-"Bohů“. Avšak protože "dobrodružná“ část vašeho Já, (která se oddělila od vašeho Duchovního Já) znovu (?) sestoupila do světa temnoty-nevědění  (nedostatek vysokofrekvenčního světla-moudrosti) a ztotožnila se s ním, tak jste zapomněli svoji pravou Spirituální podstatu. Zatím jen tušíte, že jste nějak jiní než většina lidí dlících v realitě vašeho fyzického Já! Fungujete však ve všech úrovních současně, jen si díky velké Duchovní absenci, která ve vaší realitě je, nemůžete nějak rozpomenout kdo jste a co v  této disharmonické realitě plné chaotických energií pohledáváte! Až se začnete rozpomínat, že jste opravdoví "Osvícení Bohové“, kteří si jen vybrali osobní Spirituální poslání, dělat  v temných světech "osvětu“, tak se ve vašich životech začnou dít "zázraky“ jejichž prostřednictvím si budete stále víc uvědomovat, kdo doopravdy jste a co jste pro lidstvo přišli udělat. Každá realita má svůj začátek při "odloučení“ od svého "stvořitele“ a "konec“ při sebe-poznání a opětném navrácení ke svému stvořiteli, (či dosažení stejné úrovně jeho duchovního vědění) přičemž minulost, přítomnost i budoucnost jsou jen "hrací“ pole kolektivního vědomí, které může existovat vždy jen v přítomném čase, tedy vždy jen různá nyní! To znamená, že každá realita, od svého počátku až do svého "konce“, je jako nahraná počítačová disketa, která vždy obsahuje frekvenční úroveň, Duchovní Kvalitu Kolektivního Vědomí všech bytostí v ní dlících. Tam se zvýšením Duchovního vědomí - vědění mění úroveň smýšlení jednotlivých bytostí, čímž se mění křivka celého vývoje událostí a tak se zároveň tvoří i nová, radostnější "budoucnost“. Z tohoto důvodu se mnoho "duchovních Bohů" rozhodlo obětovat a různými způsoby vstoupit a zůstat ve světě temnoty - násilí; a to někteří z vás dokonce na celé období frekvenčně modulované galaktickým sluncem Ryb, (někteří i déle) což pro vás znamená dlouhé dva tisíce let, (avšak pro nás sotva pouhé "mrknutí oka“) a obnáší asi 20 inkarnací, protože jste věděli, že prostřednictvím přímého spojení které s námi neustále máte, jsme schopni vidět "vaši“ realitu vašima očima a pociťovat ji vašimi pocity. Aby se pak obsáhlo celé spektrum vědomí a pocitů různých národů a profesí, tak jste se mezi ně začlenili a žijete stejným způsobem jako oni. (Čímž máte stejné myšlenkové pochody a pocity jako oni.) Myšlenkové a emocionální energie přes vás takto přijaté nám umožňují přímí kontakt s celou frekvenční strukturou kolektivního vědomí této reality, čímž jsme schopni chápat lidské myšlenkové pochody a emocionální pohnutky s tím související a tak posílat správně frekvenčně naladěné Energie Duchovní Moudrosti, které bude lidstvo schopno pochopit a souznít s ním. Vyšší Spirituální vědomí - vědění jsou uložena ve vyšších info. centrech - databázích (světelné sítě - čakry) a Duchovní bytosti přišli aby svými světelnými vlákny obnovili "tunely“ - spojení, umožňující přímí přístup duchovních informací do celé vaší reality. To všem umožňuje indukovat do svého těla Duchovní Vědomí, čímž se při vstřebání dostatečného množství začne v těle opět tvořit 12ti vláknová DNA, tím vaše tělesné buňky začnou mít stále menší fyzické ohraničení, až se opět stanete Světelnými - Éterickými Bytostmi, které jsou nezávislé na hmotě času a prostoru. (A až se nabažíte vesmírných toulek a přestanete mít absolutně jakékoliv touhy a přání, tvořící gravitační pole která vás katapultují na odpovídající "hřiště“ kde se můžete "vybíjet“, pak opět splynete s ABSOLUTNEM.) Těmto energiím Duchovní harmonie, Lásky a Moudrosti - vědění se může každý začít otevírat a vstřebávat je. To umožní mnohým lidem osvobodit se od energií disharmonie a násilí jednou pro vždy a ostatní to alespoň posune do spirituálnější-harmoničtější úrovně Bytí. (Což automaticky ovlivňuje celou realitu se všemi jejími přilehlými realitami, čímž se všichni posouvají do spirituálnějších úrovní Bytí.) Na vás je tedy, aby jste se zaměřili jen na harmonické energie všeho Duchovně krásného a vznešeného, čímž tyto energie i posilujete. (Z těchto důvodů dbejte na to, aby jste se ztotožňovali jen s harmonickými energiemi, což znamená aby jste měli pokud možno jen harmonické myšlenky pocity a přání!) Uvědomujte si i to, že vás to nijak neopravňuje zpychnout a nebo se z vašich - našich informací obohacovat. Pamatujte, že info. o znalosti sebe-léčby, info. o meditaci, či jiných způsobech jak se napojit na duchovní vědění a info. o Duchovním Moudru má a musí zůstat zdarma (nebo maximálně za symbolický poplatek) a musí být dostupné všem a ne několika vyvoleným! Vězte, že "karmické vazby jsou neůprosné".  !Udělejte kopie pro své přátele a známé!  (Moudrost věků)

 

Různé zajímavosti z oblasti tajemného vesmíru naleznete na www.trefy.cz/eter