Zpět na: www.trefy.cz/eter

 

TAJEMSTVÍ DUCHOVNÍ LÉČBY A "ZÁZRAČNÁ" KOSMICKÁ VITÁLNÍ ENERGIE KLÍČ KE ZDRAVÍ VITALITĚ A VĚČNÉMU MLÁDÍ!

Kosmická Energie "nulového bodu", energie z centrálního slunce našeho vesmíru,Vše-Vědomí tohoto vesmíru, je Vědomí-Bytost vyzařující harmonické energie, obsahující kódované frekvence životadárného programu. V těchto Éterických Energiích - "Duchovní" Podstatě jsou zakódovány veškeré údaje pro stavbu všeho stvořeného a odtud též pochází nejvyšší "Duchovní" Vědomí - Vědění (Životadárná Inteligentní Energie - "Či" - "Prána", sestupující po žebříčku kvantových úrovní) a dodává energii všemu stvořenému! Světelné fotony pak zprostředkovávají přenos této inteligentní energie ke všemu stvořenému a pro veškerý život! Každá dokonalá - "přírodně" stvořená forma, včetně rostlinných potravinových řetězců, obsahuje frekvenční rezonátory - čakry, které fungují jako miniaturní černé / bílé díry - přijímače-vysílače pohlcující světelné fotony, které následně vyzařují dál, do dalších stvořených forem-Bytostí. Úloha čaker je tedy zajišťovat přenos životadárné energie, pramenící z Centrálního Slunce našeho vesmíru, přes nejvyšší, jemno-vibrační formy Stvoření, jejichž souhrn vědomí vytváří různé Duchovní Bytosti, jako jsou kupříkladu Slunce, Kvasary - "Dynama" atd., až do nejníže Tvořených hrubo-vibračních světů - realit. (Čili, od jedné Životní Formy, frekvenční úrovně Vědomí - světla,  ke druhé a to v sestupném pořadí, od Centrálního Slunce našeho vesmíru, až po dvourozměrné reality). Veškerá takzvaná "hmota" totiž je ve skutečnosti pouze zkrystalizovaná kvantová - frekvenční úroveň Světelné Energie ("chycené v pasti" - bez volnosti pohybu), která se dříve či později vyzáří, pokud se znovu nedobíjí ze svých vyšších zdrojů. Toto je pravá podstata a důvod nemocí a smrti-dekadence stvořených forem! Duchovní podstata všeho stvořeného - Já Jsem však je a musí být věčné a to proto, že je uloženo v Kosmických-Éterických Energiích. (Energie nemůže stárnout, ani umírat, může jen měnit svou frekvenční úroveň, proto Osobní Já jsem může měnit také jen svou kvalitu Vědomí, jinak však zůstává věčné též)! Ve fyzickém těle se světelná energie váže na různé druhy enzymů a ukládá se do jádra buněk, (v "neživých" do jiných druhů "akumulátorů") čímž jsou veškeré formy života schopny do sebe akumulovat tuto živou energii, ze které pak čerpají životní sílu a tak setrvávají v existenci. Dokud mají bytosti své čakry a nádí - světelná vlákna - "kanálky" zajišťující rozvod světelné energie v energetickém těle (z něhož "krystalizuje" věrná kopie fyzického těla) průchodné, tak tato kosmická energie volně proudí danou stvořenou formou - tělem a vše stvořené se tak může udržovat v neustálém procesu obnovy sama sebe! Jakmile se však vytvoří bloky, které znemožňují přijímání a průtok této životadárné energie, tak nastává chaos, tvořící nemoci, stárnutí a "smrt" - zánik stvořené formy. Tento proces nastává vždy, když si bytosti přestanou uvědomovat svoji éterickou - Duchovní podstatu (čímž si přestanou uvědomovat, že mají možnost se donekonečna dobíjet - revitalizovat) a urychluje se ještě více tím, že si bytosti svými negativními myšlenkami a emocemi v sobě vytváří disharmonické energie. (Do kterých se často stále více zaplétají). Tyto chaotické energie pak v bytostech vytvářejí další disharmonické myšlenky a pocity, které z nich nakonec vysají veškerou životní sílu-vitalitu. Žádná životní forma nemůže také do nekonečna žít na úkor jiných životních forem! To narušuje vyváženost vesmírných vztahů, od kterých nelze jednoduše odejít, protože všechny akce vytváří reakce, čili zpětné vazby! Z těchto důvodů musí zodpovědné bytosti tuto narušenost vztahů dříve či později napravit, jinak nejsou schopny pokračovat ve svém osobním a kolektivním vývoji! Proto je na čase, abyste se přestali povyšovat nad jiné formy života! Myslíte si, že když umíte mluvit, číst, psát a počítat, tak že jste něco víc? Že máte právo se k jiným Bytostem chovat bezohledně a ještě navíc je "požírat"? Víte, že jiné formy života spolu komunikují telepaticky? Takže ví naprosto přesně to, co jedna druhé sděluje! (To jste vy lidé, při svém degenerativním - sobeckém vývoji již dávno zapomněli)! Co kdyby do vaší reality přišly "barbaři" a chovali se k vám "inteligentním" bytostem zrovna tak? Kdybyste věděli, že si vás dříve či později dají na pekáč, změnilo by to vaše postoje k životním hodnotám a životu samotnému?!?!? Toto vám nesdělujeme proto, abychom vás vystrašili nebo zahanbili, ale pro zamyšlení, protože k vám proudí stále více vyšších forem energií, které posouvají celou vaši realitu do vyšší-jemnější úrovně vibrací-bytí a tak je nutné abyste začali pozitivně přemýšlet a chovat se k sobě ohleduplně, jinak nebudete schopni tyto změny přežít! Stejnorodé vždy přitahuje stejnorodé a tak pokud nechcete opět inkarnovat do disharmonických realit, kde existují klíšťata, blechy a jiná krvelačná "havěť" (tvořená Pseudo-Tvůrci, "padlými" anděly), pak je nejvyšší čas, být k sobě ohleduplní a přátelští. Víte, že; například delfíni jsou na stupni vývoje a inteligence mnohem dál než člověk? Víte proč? Protože si ochotně a ZDARMA předávají životní-vesmírná Moudra. Ve vaší realitě pojídáte jeden druhého již tak dlouho, že si mnozí z vás ani nedovedou představit, že by mohli čerpat energii (v daleko větší míře a kvalitě), jen z přírodní - syrové, tepelně a konzervačně nezpracované, rostlinné potravy. (Jež byla pro různé formy vašeho života k tomuto účelu stvořena)! Faktem ale je, že energii pro Vaši existenci lze čerpat přímo z vašeho Slunce, Galaktického Slunce, či ještě "vyšších" zdrojů energie (přes Váš aktivovaný Hypothalmus - anténu do Kosmu). Souznění se vším stvořením vytváří harmonické vazby a ty umožňují cirkulaci životadárné energie! Ta pak může volně proudit, čímž automaticky vše regeneruje! Zaměřte se proto na konstruktivní harmonickou energii - Lásku, která povznáší a revitalizuje! Klíč k věčnému zdraví a mládí leží v harmonii - láskyplném, soucitném a ohleduplném postoji (smýšlení a pocitech) a opatrování všeho stvořeného! Jakmile si větší počet Bytostí začne uvědomovat Duchovní podstatu vesmíru a důležitost všech vzájemných vztahů, začnou se tyto informace šířit vaším kolektivním Vědomím jako lavina! Tím se pak i ostatní Bytosti začnou na vnitřní-duševní úrovni měnit, přičemž si to často vědomě ani neuvědomí. To ale neznamená, že pro harmonizaci nemusíte nic dělat, to byste se také kvantového skoku vědomí nemuseli dožít! (moudrost věků)

Doporučená četba: Joseph Murphy - Všemocné podvědomí; a. - Jak používat zákony mysli

Též si přečtěte od Michio Kushi - Kámen Filosofů (úvod do alchymie, transmutace a Nové vědy).

 

Více o duchovní léčbě najdete na stránkách - “Fialový plamen pro léčení těla, mysli a duše“: http://vzestup.webpark.cz/f_plamen/index_fp.html

 

Zpět na: www.trefy.cz/eter