PODSTATA  TAJEMNÉHO  KOSMU.


     V kosmu jsou pevné, hmotné částice tvořeny tím, že se aktivitou jednotlivých a kolektivních vědomí vytváří z kosmické harmonické energie mentální obrazy specifických frekvenci - vibraci o určité vlnové délce - kmitočtu, přičemž při snížení kmitočtu jejich vnitřních frekvencí dochází k tomu, že tyto bytostmi stvořené frekvenční "obrazy" mentálních představ následně "krystalizují" do našimi smysly vnímatelných a z toho důvodu i námi prožívaných, zdánlivě pevných částic (se svými krystalickými mřížkami a DNA), podobně jako když se z neviditelné páry (při snižování její teploty) objeví nejdříve pára a potom voda, která nakonec krystalizuje do pevných částic ve formě ledu. Kosmická energie je produkována aktivitami kosmické vše-vědomí, vytvářející svými aktivitami okem viditelné i neviditelné živé světlo (se svými elektro-magnetickými frekvencemi a silovými poli), jenž tvořící nosnou frekvenční - energetickou síť, ve které vše v existenci existuje "plave". To tedy znamená, že veškerá tzv. hmota není ve své podstatě nic jiného než zhmotněná fantazie našich jednotlivých a kolektivních představ, tvořící (specifikou a výší svých vnitřních frekvencí jenž obsahuje), jednotlivé dimenze a časoprostory, které se po ukončení svého vývojového cyklu zase vrací zpět do jednoty kosmického vše-vědomí se kterým opět splynou. (Ti co viděli film s názvem "Koule" zřejmě tuší o čem je řeč).


     V kosmickém vše-vědomí (a i vzájemně mezi sebou, z jedné úrovně vědomí - existence do druhé) je vše se vším navzájem propojeno jednotlivými čakrami (černými a bílými děrami tvořící tzv. červí díry), kudy konstruktivní, živá energie světla (frekvence jednotlivých úrovní vědomí) z jednoho systému do druhého proudí, čímž je vytvořen jeden gigantický kosmický vortex - světelný hologram jehož frekvence jsou natolik vysoké, že je pro lidské oko zcela neviditelný. Jeho jednotlivé, frekvenčně nižší úrovně jsou vždy zmenšenou kopií té vyšší úrovně ze kterého pochází (obsahující všechny informace původního celku) a odtud též pramení konstruktivní a životadárná energie pro ten který následný, nižší systém existence. V každé po sobě následné nižší úrovni vědomí - existencí je však ale vždy obsaženo méně harmonie a více disharmonie (tvořené kolektivním smýšlením bytostí v ní dlících, obsahující nižší úrovně vědomí a smýšlení) než v té předešlé, vyšší a proto je každá nižší úroveň stále více destruktivní než ta vyšší. Z tohoto důvodu je i doba jejich existence (délka "životaschopnosti") kratší.


     Tyto čakray, převaděče informací, energie a vědomí jsou tedy za určitých podmínek oboustranně průchodné dimenzionální a časoprostorové brány (frekvenční transformátory vědomí), jenž vzájemně spojují dimenze, časoprostory a bytosti (s různou výší svých vnitřních, osobních frekvencí) s jejich nižšími i vyššími JÁ. Vyšší Já svou mentální aktivitou tedy tvoří svá nižší Já, přičemž do nich zároveň v procesu své mentální aktivity vkládají svá přání, či část své osobní identity - svého JSEM (nebo svého chci být) to či ono. Jakmile se u člověka všechny jeho čakry (kterých je jen v tomto vesmíru 12 + 1 centrální = 13 celkem), vzájemně přes vesmírný nulový bod zase propojí, tak se člověk opět stane myšlenkovou bytostí (jenž je nezávislá na hmotě čase a prostoru jako tomu kdysi bylo) která se dovede zhmotňovat do jakýchkoliv bytostí, podob, tvarů či projevů existencí. Do takovýchto úrovní existencí se opět může každý vrátit, neboť 21. 12. 2012 se na několik vteřin propojíme s galaktickou černou - červí dírou, odkud jsou vstupy do nekonečného množství dalších realit a časoprostorových světů.


     Zhmotňování, odhmotňování, teleportace a jiné tzv. zázraky budou možné díky tomu, že přes světelná těla (která se časem postupně opět obnoví) dojde k opětovnému propojení s frekvencemi vyšších úrovní vědomí, přičemž postupně dojde ke spojení všech vyšších úrovní vědomí, čímž bytosti budou mít k dispozici veškeré vědomostí svých vyšších úrovní vědomí (informace vortexů frekvenčně vyšších a větších hologramů - vyšších úrovní vědomí se kterými se zpětně opět propojí) a tak budou moci zase fungovat jako jedno společné, vyšší vědomí, obohacené o poznatky vyšších úrovní, odkud vlastně každý pochází, jelikož vše je ve své podstatě myšlenkovou formou vyšší úrovně, čili odnoží vědomí tvořící nový, menší vortex - hologram nižší dimenze, časoprostoru či události v ní probíhající. (Ty vyšší úrovně jsou vždy okamžitě obohaceny o poznatky těch nižších úrovní, jelikož vyšší úrovně vědomí si ty nižší úrovně vědomí běžně uvědomují, kdežto naopak tomu tak ve většině případů není).


     Z kosmického VŠE-vědomí (nosné holografické sítě kosmického vědomí - světelné živé "plazmy" o nejvyšších frekvencích) lze rychlostí myšlenky (přes lokální nulové body - černé a bílé díry, čili čakry) prozkoumávat jakékoliv kosmické úrovně - dimenze, časoprostory či části jejich realit (individualizované do JSEM to či ono), jelikož je vše se vším propojeno jednotlivými lokálními nulovými body - čakrami, jenž jsou dimenzionálními a časoprostorovými vstupními bránami do nulových bodů jednotlivých vortexů (tvořící jednotlivé dimenze, časoprostory - světy a události v nich probíhající) které se svou osobní a kolektivní identitou (specifickou frekvencí a výší svého vnitřního kmitočtu, frekvence - vibrace) individualizovali do JSME to či ono.


     Vstupovat do tohoto kosmického vše-vědomí je ale možné pouze tím, že se individualizovaná bytost vzdá své identity (svého JSEM to či ono), a stane se pouhým čistým kosmickým vědomím - JÁ (např. při meditaci), bez jakékoliv sebemenšího ztotožnění s jakoukoliv identitou, která svou specifickou frekvenci určuje úseku kosmického vědomí, tedy dimenzi, časoprostoru či bytosti se kterou svými vnitřními - osobními frekvencemi souzní. Jedině tímto "zřeknutím" se veškeré své identity si bytost vytvoří spojení s kosmickým nulovým bodem a otevře se jí tím vstupní časoprostorová a dimenzionální brána do tohoto Kosmického Vše-Vědomí - frekvenčně nejvyšší, harmonické úrovně kosmického vše-vědomí, jehož aktivní částí je živé, moudré, láskyplné a tvořivé pra-světlo.

 

     Pokud by ale někdo chtěl splynout s kosmickým vše-vědomím napořád, tak by se musel vzdát své osobní identity jednou provždy! Z tohoto důvodu tedy nelze s touto kosmickou pra-podstatou jen tak jednoduše splynout natrvalo, jelikož jakékoliv sebemenší ztotožnění s jakoukoliv identitou každou bytost okamžitě katapultuje do takové oblasti či části kosmického vědomí, se kterou svou vnitřní, osobní identitou (nebo fokusem své momentální pozornosti) souzní! Podstata té aktivní části kosmického vědomí, (která se svou tvořivou aktivitou již vymezuje z JÁ Absolutno do JSEM Vše-Vědomí - "Bůh") je souhrn nekonečného vědomí, lásky (čili harmonie) a tvořivosti. Z toho důvodu toto kosmické vše-vědomí (jehož jsme nedílnou součástí) neustále přetváří a vytváří něco nového - dalšího. Tím kosmos neustále expanduje do dalších, nově vytvořených úrovní existencí, časoprostorů a souběžných, paralelní realit - světů.

 
Více o naleznete na: www.trefy.cz/vesmirneperpetummobile a na: www.trefy.cz/ZivePredstavy a na: www.trefy.cz/21.12.2012 a na: www.trefy.cz/Mayariseiluzi a na: www.trefy.cz/zakonitostitvoreni a na: www.trefy.cz/podstataveskerehotvoreni a na: www.trefy.cz/tajemstvitvorenirealit


Fraktáty - živá světelná plazma vně neprojevených světů je frekvenční, matematicko
geometrická struktura tvořivých vědomí. BrainSync - Delta Induction w/ Fractals -
http://www.youtube.com/watch?v=KJtrhyTJ13k&feature=related
Vnitřní světlo / Inner Light -
http://www.youtube.com/watch?v=YnEZOgMP6NE&NR=1
Cesta kosmem /
A Cosmic Journey -
http://www.youtube.com/watch?v=2qy6F7Dwins&NR=1
Zrychlení evoluce / Accelerating Evolution -
http://www.youtube.com/watch?v=_6-V8OE7VWE&NR=1
Živésvětlo / The Living Light -
http://www.youtube.com/watch?v=1Wa8bluSd9c&NR=1
2012 - CHANGE OF ALL -
http://www.youtube.com/watch?v=ycNxgCQo08I&NR=1
Vnitřní světlo / The Inner Light - GoldRing 65 -
http://www.youtube.com/watch?v=9J1lfWjOaCs
Znázornění podstaty tvoření elementárních částic a hmoty + zvuky pro zvýšení vnitřní frekvence -
http://www.youtube.com/watch?v=fB_XI8HxI00&NR=1